Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Tanítványság 9. rész - Máté 17. Márk 9. Lukács 9. (Szabó Zoltán)

A következő rész a tanítványság útján járásnak egy számunkra is ismerős szakaszát tárja elénk: arról beszél, hogy mi emberek nagyon gyakran "elszállunk", amint úgy érezzük, hogy az Istennel való kapcsolatunk bizalmassabbá válik. Kell, hogy ezekben a helyzetekben Isten vezessen vissza bennünket arra az alapelvre, hogy szenvedés (próba) nélkül nincs, és nem is lehet részünk a dicsőségben. Erről maga Jézus tesz bizonyságot az emmausi tanítványoknak, amikor így feddi meg őket:

"Ó, balgák és rest szívűek mindazoknak az elhivésére, amiket a próféták szóltak! Hát nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak és úgy menni be az ő dicsőségébe?"

Tanítványság 7. rész - Máté 14-16. Márk 6-8. Lukács 9. (Szabó Zoltán)

Ebben a részben Jézusnak és a tanítványoknak az ötezer ember megvendégelését is magába foglaló "pihenésből" való visszatérését követő eseményekre fókuszálunk és  keressük az  "önállóságra szoktatás"  újabb lépéseiben rejlő tanulságokat.

Play this podcast on Podbean App