Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

A szeretet 5. rész - János apostol első levele 3. rész (Szabó Zoltán)

A 3. rész nagyon "kényes" témát feszeget: János sarkos megállapításai, mint pl az, hogy "Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született" olyan önmarcangoló kérdéseket vetnek fel, amellyekkel való szembenézés minden korban foglalkoztatta, az Isten előtt tiszta lelkiismerettel élni kívánó embereket.

A tanítványság torzulásai 3. rész - Az Úrvacsora (Szabó Zoltán)

A tanítványságról szóló sorozat végén már hangsúlyt kapott az a gondolat, hogy Jézus éppen az Úrvacsora gyakorlatának bevezetésével kívánta megóvni a tanítványokat attól, hogy visszaessenek a "pozicionálási" törekvések hálójába, abba a jellemvonásba, amely ellen Jézus az együtt töltött évek alatt mindvégig harcolt.

Jelen sorozatunkban pedig azt vizsgáljuk, hogy a történelem során hogyan sérült, majd torzult el az első hívek friss élményeinek hatása alatt még a lelkesedés hangján megszólaltató mondat: – "állhatatosan kitartottak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban." – szinte minden eleme és mondanivalója. (Ap.csel. 2,42.)

A korábbi részekben az akkori testvérek életét meghatározó négy "alaptevékenységből" kettőről (apostolok tudománya és közösség) beszéltünk. Most a kenyérmegtörés gyakorlatának torzulásairól elmélkedünk, a gondolkodáshoz a Korintusiakhoz írt első levél 11. részét hívva segítségül. A jobb megértés érdekében az eredeti görög jelentésárnyalatokat jóval teljesebben tartalmazó angol "kiterjesztett fordítás" magyar változatát használjuk. (Innen letölthető.) Bízom abban, hogy Isten áldásaként feloldódhatnak az esetleg még élő görcseink, és egyre mélyebben élhetjük át a Krisztus halálában (és feltámadásában) való egyenlő részesedésünk valóban Istent dicsőítő csodáját!

A szeretet 4. rész - János apostol első levele 2. rész (Szabó Zoltán)

A 2. rész második felében János olyan gondolatokat fogalmaz meg, amelyeket nem könnyű átültetni a mai korra. A híres "ne szeressétek a világot..." feszólítás után az apostol azokról kezd el beszélni, akik "...közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók..." – és olyan jellemrajzot ad róluk, amit nem könnyen értünk.

Kik voltak ők? Miért váltak ki? Mondhat-e bármit is az akkori történelem a ma embere számára...? Megannyi kérdés, amelyek megválaszolására János ezt az útmutatást adja: "Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok mindnyájan..." Nos, itt az ideje ebben a tudatban elcsöndesedni és engedni, hogy a szívünk mélyén elrejtett "ismereteket" a Szentlélek mozgósítani tudja...

Podbean App

Play this podcast on Podbean App