Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

A szeretet 7. rész - János apostol első levele 5. rész (Szabó Zoltán)

János első levelének az 5. részével zártuk le a sorozatot, amely arról szólt, hogy hogyan tervezte el és hogy viszi végbe Isten azt a tervét, hogy Ő a Krisztusban megjelent szeretetével fogja meggyőzni az egész teremtett világot  és bizonyítani az Univerzum előtt, hogy az általa követett módszer – amely a nekünk adott szabad akaratra épít – minden kockázata ellenére eredményesebb, mint az ördögi módszer, amely rabságra és megfélemlítésre építi a stratégiáját.

Az ötödik rész azért is jelentős, mert ebben beszél János a sokakat félelemben tartó, gúzsba kötő "halálos bűnök" kérdéséről. Azt néztük meg, hogy egyáltalán jó-e az ahogyan a kérdéshez közelítünk: jók-e a kérdésfeltevéseink? Miért akarjuk valami olthatatlan belső késztetéstől hajtva "kilistázni" ezeket a bűnöket és miért kapunk hajba az eltérő következtetéseket látva? Egy igehírdetés sem adhat mindezekre a kérdésekre örök és végérvényes válaszokat. Isten Szentlelke azonban továbbviheti az elhangzott gondolatokat és ha ezek imádkozó szívvel párosulva békességre vezetnek, úgy a kérdéssel való foglalkozás elérte a célját.

Uram, Jóságod végtelen

Uram, jóságod végtelen,
Uram, jóságod végtelen.
Uram, jóságod végtelen,

Uram, jóságod végtelen.
Irgalmasságod, irgalmasságod,
irgalmasságod örökre megmarad.
Uram, jóságod végtelen,
Uram, jóságod végtelen.

Halleluja, Halleluja...!
Ámen. Ámen, Ámen.

Nagy Király

Nagy Király, Fenséges Úr, Király
Isten Fia, tied minden magasztalás

Szent sereg Elõtted hajt fejet,
Hozsannát zeng, Te vagy a szent, Téged imád

Nincs más név, Te vagy az üdv, az élet, Jézus
Megváltónk, Szabadítónk, csak Te vagy a Fény
Nagy Király, imádunk Nagy Király
Hatalom, üdv, áldás, erõ, minden Tiéd

Feltámadt Hős

Feltámadt Hős, ó, dics Néked!
Nagy győzedelmedért, nagy győzedelmedért!
A bűntől megváltott sereg Magasztal, áld, dícsér, magasztal, áld dícsér, magasztal,
magasztal áld, dícsér!

Igazság Napja ó, míly szép!
Felkelted míly dicső, felkelted míly dicsö!
Elűzöd a halál éjét
És fénnyel lépsz elő, és fénnyel lépsz elő,
és fénnyel, és fénnyel lépsz elő!

Ott látlak Téged, Istenem! királyi székeden,
királyi székeden. Fehér ruhában, üdv között
Dícsérlek szüntelen, dícsérlek szüntelen, dícsérlek, dícsérlek szüntelen!

Jézus, Neved oly csodálatos

Jézus, neved oly csodálatos
Jézus, nékem oly kívánatos
Jé-zus, néked mondok éneket,
Neved édes mindenek felett.

Jézus, Sáron legszebb rózsája,
Jézus, völgynek legszebb virága,
Jézus szívem hódoljon neked,
Neved édes mindenek felett.

Jézus, eljövendő nagy király,
Jézus, akit minden szentje vár;
Jézus, tiéd minden tisztelet,
Neved édes mindenek felett.

Szólt az Úr

Szólt az Úr, és egy szavára Előállt a mindenség.
Nem pusztul el, mert szavával Hatalma fenntartja még.

Szólt az Úr az Ótörvényben, Próféták beszédével.
Mégha fedd is szent Igéje, Gyógyulást ad, fölemel.

Szólt az Úr e végsö korban, Testté lett az egy Ige.
Sötétségben fény világa, Lelkünknek új élete.

Szólj Uram, és adj tanácsot, Megtartom Te szent szavad.
Összedölhet föld is, ég is, Beszéded áll megmarad.

Légy csendben lelkem

Légy csendben lelkem, s nézz az Úrra fel,
Hordozd az úton súlyos terhedet,
Bármerre járj, az élet bármit ad,
Emlékezz rá: Ő mindig hű marad.
Légy csendben hát, hisz égi kéz vezet
Tövises úton célba tégedet.

Légy csendben lelkem, tudja Istened
Múltad, jövődet; s most is Ő vezet.
Reményben élj, bizalmad el ne hagyd,
Megérted majd, mit most még köd takar.
Légy csendben hát, hisz tenger és a szél
Enged a szónak, ha az Úr beszél.

Légy csendben lelkem, közel már a nap,
Hazavisz téged megváltó Urad,
Csalódás, bánat, minden fájdalom
Elmúlik majd, s lesz örök vígalom.
Légy csendben hát, hisz könnyes út után,
Nem lesz elválás, rád a béke vár.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App