Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Júda és Izrael királyai 2. – Saul életének pozitív időszaka (Szabó Zoltán)

Juda királyainak ismertetését értelemszerűen Saullal  kezdtük, azzal a királlyal, akire gondolva leginkább a negatív jellemvonások jut az eszünkbe. Az, hogy az ideális, szép külső (egy fejjel kimagasodott mindenki közül) mögött igazából egy féltékeny és könyörtelen belső lakozott.

Pedig Saul sem így indult. Uralkodásának kezdetén még tudott szerény lenni, és igazán nem volt semmi törvényszerű abban, ahogyan elindult a lejtőn... A 1 Sámuel 9-12 részeket gondosan olvasva elmondhatjuk, hogy  Izrael első királya eljutott jellemfejlődésének "zenitjére". Egyet érthetünk abban, hogy az indulás ígéretes volt; az ezekben a részekben formálódó személyiség még nem vetítette elő mindazt a torzulást, amivel a későbbi részek foglalkoznak.

Júda és Izrael királyai 1. – A szervezetté válás örök kísértése (Szabó Zoltán)

Ezen a vasárnapon arra emlékeztünk, hogy szinte napra pontosan KÉT ÉVE, 2015. január 5-én tartottuk meg első közös Istentiszteletünket Budakeszin. Sámuellel együtt elmondhatjuk, hogy "Ében-Haézer, azaz mindeddig megsegített minket az Úr!" (I. Sámuel 7:12.)

Ezt a "sarokkövet" tekintve kiindulási alapul, és a Sámuel első könyvének következő, azaz 8. részével elkezdve egyben új sorozatba kezdtünk: "Júda és Izrael királyai" címen. Az aktualitást – többek között – az adja, hogy egyre többször találkozunk olyan testvérekkel, akik arról adnak számot, hogy gyülekezeteik elöljárói, pásztorai gyakran nem tudnak jól élni a rájuk osztott szerepkörrel, és élnek inkább kárára, mintsem hasznára Isten népének – ahogyan ez szinte mindvégig megfigyelhető a bibliai történelemben szerephez jutó királyok életében.

A példa azután ragadós és megmérgezi az egyszerű emberek istenképét, kapcsolatait, sőt problémakezelését is. Érdemes hát a Szentírásban feljegyzett történetekből tanulni: nemcsak az uralkodók hibáiból, de épúgy erényeikből is – tanulságos lehet áttekinteni azokat a folyamatokat, amelyek során sokszor a "kényszerítőnek" tűnő események fojtogató szorításában még a jól induló, nagy reményekre okot adó embereket is eltorzítja az általuk működtetett "intézmény" személytelen követelményrendszere.

 

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App