Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Júda és Izrael királyai 12. – Dávid élete 7. (Szabó Zoltán)

Október elején zártuk le Dávid életének első szakaszát – a bújdosás esztendeit – amelyről Sámuel első könyve tudósít. A vasárnap elkezdett folytatásban visszatértünk Dávid életéhez, és Sámuel második könyvének első fejezetének tanulságait néztük meg. Megható, hogy Dávid milyen őszinte szomorúsággal gyászolta meg azt a Sault, akiről a történelem elég sommásan mint rossz királyról emlékezik meg. A Jásár könyvében megőrzött íjdalban így méltatja Sault és Jonatánt: "A sasoknál gyorsabbak és az oroszlánoknál erősebbek voltak... Izráel leányai! Sirassátok Sault!...  Ó, hogy elhullottak a hősök a harcban!" 

Mindegyikünk élete, szerepvállalása és az azzal járó döntések sokkal összetettebbek annál, mintsem hogy könnyen ítéletet mondjunk egymás fölött! Jó tudni, hogy Isten ismeri tetteink minden mozgatórugóját, és pártatlanul ítél mindannyiunkat!

Krisztusra hangolódva – Küldetés, autonómia nélkül (Szabó Zoltán)

Megfigyelhető, hogy az Újszövetség igen keveset foglalkozik a mi személyes küldetésünkkel, avagy küldetéstudatunkkal. Annál többet beszél viszont Jézus küldetéséről – és nem csak a János 3:16-17 sommás összefoglalójában. Olvasva az előfordulásokat, egyre inkább az a benyomásunk támadhat, hogy nagyon egyszerű ok áll a jelenség hátterében: minél teljesebb módon válik ugyanis valóra az életünkben az "élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus" törvénye, annál természetesebben jut érvényre az Ő láthatatlan személye, hogy továbbvigye a küldetését – akkor és olyan módon, ahogyan azt Ő akarja – azokban, akiket itt hagyott a földön, és ily módon ÉLET áradhasson ki rajtuk keresztül erre a világra.

Hajlamosak vagyunk elfelejtkezni arról, hogy a küldetés nyomán fakadó élet alapjában olyan, mint a tápláló manna: ha Isten ma elküld bármely feladatra és mi engedelmeskedünk boldogok leszünk és tápláljuk a környezetet. Amennyiben "holnap" megismételni kívánjuk a tegnapi sikert – de már küldetés nélkül – úgy letérve az "élek többé nem én..." útjáról nem az Isten országát, hanem a magunk királyságát építjük. Az Isten országáért végzett lázas tevékenység – küldetés nélkül – tehát olyan, mint a megbüdösödött manna.

Istenfélelem = egészséges, gyümölcstermő félelem (Popov Tommy)

"A bölcsesség kezdete az Isten félelme" – olvassuk a Példabeszédekben, a Filippi 2:12-ben Pedig Pál ír így: "félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket." Az íge azt tanítja tehát,, hogy igenis létezik egy olyan egészséges módja a félelemnek, amelynek a végső terméke a szeretet, öröm és békesség. A témaválasztás sokakban elfojtott érzéseket kavart föl, és az igehírdetést követő beszélgetésben jól érződött, hogy azok, akik életük egy (nagyobb) részét az őket elnyomó egyház megfélemlítésre építő légkörében töltötték, újra kell gondolni az ezekben a szavakban rejlő tartalom mélységét... A diktafon sajnos menetközben leállt, így az utolsó 8-10 perc már nem szerepel az ITT közzétett hangfelvételen. Elnézéseteket kérem ezért.

Bizalom, vagy bizalmatlanság – a te választásod! (Vidákovics Máté)

Gyakran észre sem vesszük, hogy azért válunk bizalmatlanná Istennel szemben, mert úgy véljük nem azt, nem akkor és nem úgy ad, mint ahogy azt mi elvárnánk Tőle... Isten feltétlen bizalomra hívott el bennünket, és csak rajtunk múlik, hogy a hit útján maradunk, vagy a csalódásként megélt események emlékének szorításában bizalmatlanná válunk Istennel szemben...

Isten Önmagáért cselekszik! (Dávid Zsolt)

Felfigyeltetek már arra, hogy Isten mindig Önmagáért és az Ő nevéért cselekszik? Ő sohasem magyarázza önmagát – sem létezését, sem terveit, sem cselekedeteit, sem semmi jellemvonását. Magyarázkodás helyett KIJELENT; kijelenti magát. Azt mondhatnánk: Isten "magabiztos". Igaz, de erre neki minden oka megvan. Ő mindig tudja önmagáról, hogy igazságos, de egyben kegyelmes is, és éppen ezért nincs szüksége arra, hogy bármit megmagyarázzon. Hiszen Ő a VALÓSÁG! Olyan forrás, akinek nincs szüksége másik forrásra! Isten gyermekeiként az az elhívásunk, hogy megismerjük az Ő valóságát azokon a kijelentéseken keresztül, amelyeket nekünk ajándékozott! 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App