Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Ismeret és imádat – A samáriai asszony (Juhász István)

A samáriai asszony története nem ismeretlen egyikünk előtt sem. A számtalan réteg és tanulság közül is kiemelkedik Jézus azon mondata, amely így szól: "De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten Lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell őt imádniuk." A folytatásban pedig arról beszél, hogy ahhoz, hogy imádhassuk az Atyát ismernünk kell Őt! Ismernünk kell az Ő valóságát, azt, hogy egyedül Ő VAN, Ő létezik ("Mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk" – Ap.Csel. 17.28). Életünk célja és értelme pedig csak így, Őbenne válhat pozitívan értelmezhetővé!

Elrejtőzés, vagy nyugodalom – Hogyan viszonyulsz Isten jelenlétéhez? (Dávid Zsolt)

Gondolkodtatok már azon, hogyan lehet megnyugodni annak a Szent Istennek a jelenlétében, aki rólunk mindent tud, mindent lát, ismeri legbelsőbb gondolatainkat és motivációinkat – aki ugyan mélységesen szeret bennünket, de azt is tudjuk Róla, hogy Ő egyben igazságos, és hatalmas Isten is? Ádám és Éva óta sokan választják inkább a félelem és az elrejtőzés útját, mintsem az Ő jelenlétében való megnyugvás örömét! A zsidókhoz írt levél szerzője mégis arra buzdít, hogy "Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba..." (Zsidó 4:11). Ahogy, hogy ezt megtegyük "hitünk elkezdőjére és bevégzőjére", Jézusra kell néznünk, aki Főpapi szolgálatával lehetővé teszi, hogy "azért bizalommal járuljunk a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül." (4:16).

Miért botlik meg az ökör? – Dávid, Uzzá és a Frigyláda (Szabó Zoltán)

A 2. Sámuel 6. rész a Frigyláda Jeruzsálembe vitelének történetével foglalkozik. A teatrális indítást (30.000 ember, hangszerek sokasága, új szekér) gyorsan félbeszakítja Uzzá halálának tragédiája, és joggal merül fel a kérdés: mi volt az a vétek, amiért meg kellett halnia? Valóban csak formai okok (Uzzá nem volt Lévita, és a ládát sem rúdon vitték) húzódnak meg mögötte, vagy fellelhetők azok a mélyebb összefüggések is, amelyek a mi korunkra vonatkoztatva is rejthetnek tanulságot?

Tej, avagy kemény eledel – Meddig akarsz kiskorú maradni? (Juhász István)

A fogyasztói társadalom szemlélete ránk, keresztyénekre is elhat. Szívesen, és habzsolva fogyasztunk könyvet, videót, tanítást a YouTubon és bárhol másutt – szinte mindenevőkké váltunk – és erős a késztetés, hogy ne is kívánkozzunk többre, hiszen ahogy azt amúgy is a "Nagykönyv" megmondja: "Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk." Egyszerűbb a "tejnek italával" megelégedni, és nem sóvárogni a "keményebb eledel" után.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App