Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

A beszédtől a kijelentésig – Parancsolat, vagy szeretet? (Szabó Zoltán)

Azt gondolom időnként mindannyiunkat összekavarnak azok a képzettársítások, amelyek a személyes vezetés élményéhez olyan statikus elemeket rendelnek hozzá, amelyek hosszabb távon megfojtják a személyességet. Elég csak meghallanunk a "parancsolat" szót, és elménk horizontján máris megjelennek azok a képek, amelyek leginkább az Ószövetsége parancsolat-rendszeréhez kötözik figyelmünket. Ez pedig kiváló lehetőséget biztosít az ördög számára lelkiismeretünk megerőtlenítésére, kedvünk és bizalmunk hanyatlására, és mindeféle haszontalan önvádra, rosszabb esetben a vádaskodás kiterjesztésére testvéreink irányába – és mindez éppen az a céltévesztés, amitől pedig oly sok helyen óvni kíván bennünket az Ige. Az elbizonytalanodás pillanataiban jutnak eszünkbe az ehhez hasonló Ígék:
 
János 14:15 Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat.
János 15:10 Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én  szeretetemben.
I.János 2:3-4 És abból tudjuk meg, hogy megismertük őt, hogy megtartjuk a parancsolatait. Aki ezt mondja: „Ismerem őt”, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és nincs meg abban az igazság.

Azok, akik amúgy is hajlanak a törvény krisztianizálására bizonyítékot látnak ezekben arra vonatkozóan, hogy igenis a régi módszer helyesebb alkalmazása, amelyhez – ó, de jó!!! – ezúttal, már Krisztus ad erőt – a célravezető módszer az Üdvösség eléréséhez, míg mások, akik a kegyelem-tanítást szívták magukba gyerekkoruk óta, szívesen fókuszálnak csaupán arra az egy új szövetségi "parancsra", amely a szeretet. Lehet-e egyáltalán közelebb jutni az eredeti gondolathoz?...

Becsapás és Hitetés – Krisztus nevében (Dávid Zsolt)

A (betegség miatt kivételesen mobiltelefonon rögzített) felvétel sajnos elég gyenge minőségű – pedig ez már a javított változat. Lehet, hogy néhányan úgy értékelitek, hogy nem kellene közzétenni. A téma ugyanakkor annyira időszerű és húsba-vágó, hogy akkor is érdemes lehet rászánni az időt, ha ehhez ezúttal egy csöndesebb környezet, és a figyelem nagyobb összpontosítása szükségeltetik. Legyen áldás így is mindenki számára!

Remény az összetöretésben (Popov Tommy)

Jeremiás több nyomorúságot és összetöretést látott, mint amit mi elképzelni tudnánk. A Siralmakban mégis azt fogalmazza meg, hogy mindig van remény: "De arra gondolok szívemben, és ezért mégis reménykedem: az ÚR kegyelme, hogy még nincsen végünk, mert nem fogy el irgalmassága!" (3:22) Cselekedeteinktől függetlenül számunkra is van remény a mi Urunkban – de csakis Őbenne! Mi gyakran vetjük reménységünket saját "kis isteneinkbe" (ez számunkra lehet a vallásos élet, és annak istenesnek vélt cselekedetei) Isten pedig megengedi, hogy összetörjünk, hogy aztán már valóban ne maradjon más reménység számunkra, csak Jézus. Az Atya szeretetétől senki és semmi nem választhat el – csak mi, saját magunk. Azzal, ha NEM megyünk Hozzá, NEM bízunk Őbenne, NEM fogadjuk el az Ő szeretetét.

Visszaélés a kiváltságos helyzettel – Dávid és Betsabé (Szabó Zoltán)

Az emberek zömének Betsabé történetéről az erkölcs és az etika kérdése ugrik be. Nekem a jólété. Annyira más a mi értékelésünk a mindennapok harcairól és annyira más a Biblia szemszöge. A tényeket nézve elképesztő mennyiségű harcot sorol fel az Íge, és mi könnyen összetársítjuk ezeket Dávid teljesítményével. Az történetek feljegyzői ezzel szemben két dolgot emelnek ki: "Dávid pedig folytonosan emelkedett és növekedett, mert az ÚR, a Seregek Istene vele volt."(2.Sám. 5:10) valamint azt, hogy: "Az ÚR megoltalmazta Dávidot, bárhova ment." (8:6)

És noha ezt a király is tudta, eljött az idő, amikor már megtehette, hogy éljen a kiváltságos helyzet adta előnyökkel. Dönthetett úgy, hogy az időt rabló állóháborúkat rábízza rátermett hadvezérére Joábra, és csak olyan ütközetekben vesz részt, amely valóban igényli a hadvezér jelenlétét. A Betsabé történet egyfajta módon tehát a "feszített életmódot követő jól megérdemelt pihenés (?)" mellékterméke: olyan csapda, amibe bármikor mi is, akik szintén "szusszanásnyi időre" vágyunk, belefuthatunk.

A jólétben mindig jelen van a kiváltságos helyzettel való visszélés lehetősége. Isten valóban nekünk is megad mindent – és mi gyakran hívatkozunk is arra, hogy Krisztus maga mondta, hogy "én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek" (Jn.10.10) – de a jóléttel való élésünk, vagy visszaélésünk a mi döntésünk függvénye. A mai kor egyik legnagyobb kísértése a MEGTEHETEM életérzése, a KORLÁTLAN LEHETŐSÉGEKKEL való élés kísértése. Megtehetem, mert van rá idő, mert van rá pénzem, mert megvehetem, mert elvehetem. Pál pedig arra tanít, hogy: "Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá." (1.Kor.6.12.) "Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden épít." (1.Kor.10.23.)

Nem élhetsz a múltban! – Üzenet 2018.01.13. (Fodor János)

Áldott alkalom volt! A "szétszóratásban élő" testvérek együtt dicsőítettük az Urat, és ez – a közös múlt, és a hasonló megpróbáltatások okán – egyfajta különös, semmihez nem fogható, felszabadító örömet jelentett mindannyiunk számára!

Jani pedig az ő húsz évvel ezelőtti indulásukat felelevenítve arról beszélt, hogy ez az Isten útja: átenged minket a próbákon, de nem akarja, hogy beleragadjuk a múltba: a haragba, a sírásba, az önsajnálatba. Isten örömre hívott bennünket. Arra, hogy sírásunk örömkönnyekre változzon: Ő gyógyít és épít, hogy átéljük a 43. zsoltár reménykedő befejező sorainak valóra válását:"Miért csüggedsz el, lelkem, miért nyugtalankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, az én szabadítómnak és Istenemnek!"

Isten dicsőítése – közös alkalom 2018.01.13-án

Zsoltár 105: 1 Magasztaljátok az URat, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek között!

                     2 Énekeljetek neki, zengjetek neki, beszéljétek el minden csodás tettét!

                     3 Dicsőítsétek szent nevét! Örvendezzen azoknak a szíve, akik az URat keresik.

Ez a hangfile már egyesíti a korábban három részletben közzétett részeket.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App