Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Igazság, avagy “kibölcselkedett mesék…” (Szabó Zoltán)

Fülöptanyán már az együttlétet bevezető bizonyságtételekben is figyelemre méltó kérdések kerültek elő: Miért van az, hogy az egybegyűlésekkor nincs, vagy csak alig akad megosztani való bizonyságunk? Az Istennel való járás oly sok éve után miért nincs ez másképp? Hogy lehet az, hogy a keresztyén világban is egyre inkább összemosódnak az értékek, és a hit helyett a hagyomány lesz az uralkodó?

Különös volt azt tapasztalni, hogy ezek a bizonyságtételek mind-mind az igehírdetés mondanivalójának irányába mutattak: Péter 2. levelének 1. része arról tesz bizonyságot, hogy lehet tudni és hallani az igazságot, sőt ragaszkodni is ahhoz, de mindennek csak akkor van gyümölcstermése, ha ez az "igazság" nem valamiféle kibölcselkedett mesék után való elindulásunknak, hanem az élő Isten kijelentésének a terméke.

Az igazságosság mint Isten ajándéka (Juhász István)

Juhász István bevezetőként a János ev. 3:27 verset idézte az egyszerű fordításban: „Az ember a saját erejéből semmit sem tehet. Csak annyit tehet, hogy elfogadja azt, amit Isten ad neki ajándékba." A mondanivaló középpontjában pedig az I. Mózes 15. alapján az a kérdés állt, hogy vajon mit jelenthet az, amikor az Isten a hit alapján tulajdonít valakinek igazságot.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App