Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Ne hagyd el az imádkozást! – Bátorító üzenet (Popov Tommy)

Popov Tommy ezúttal az imádkozás gyakorlatának szépségeiről beszélt. Bátorított mindannyiunkat hogy ne restüljünk meg abban, sőt lássuk meg, hogy ez az Istennel való személyes kapcsolaton alapuló táplálkozás sokkal fontosabb, mint az igehírdetések hallgatása. Az igehírdetők adottságai, valamint az igehírdetés személyessége (az, hogy megszólít-e, vagy sem), ugyan alkalomról alkalomra változhat, de Isten örök Ígéje mindig személyes táplálékot nyújthat azok számára, akik gyönyörködnek Abban.

Gondolatszilánkok az imádkozás nehéségeiről és szépségéről (Szabó Zoltán)

Popov Tommy ígehírdetését követően az igeolvasás nehézségeinek hátteréről, hullámzó hozzáállásunk okairól és a ezekről kialakult személyes hitemről osztottam meg a gondolataimat.

“Hiszem, ha látom” vagy “ha hiszel, akkor meglátod” – “Hol van a ti hitetek?” (Juhász István)

"Hol van a ti hitetek"– tette föl a kérdést Jézus a tanítványoknak? (Lukács 8.25.) Ez a kérdés volt az elmúlt vasárnapi alkalom központi témája is. Juhász István arról beszélt, hogy amíg a világ a "hiszem, ha látom" törvényét vallja, addig Isten azt ígéri, hogy "ha hiszel, akkor meglátod". Meglátod a Valóságot, és a Valóság mögött álló Mindenható Istent!

Leginkább értjük Jézus kérdését. Természetes (és egyben nagyon emberi) reakciónk mégis szinte minden esetben az, hogy visszakérdezünk valahogy így: "jó, jó, Uram, hiszek, hát persze, hogy hiszek – de ezek után mégis mit kell tennem? Semmit...? Csakúgy, mint a kegyelem esetében...? Vagy valamit mégis tennem kellene...? De mit...?

Kapcsolatból, vagy emlékekből? – Isten embere és az öreg próféta (Szabó Zoltán)

Az augusztus 26-tól 31-ig tartó vajtai tábor témája: "mert csak egy dolog a szükséges" (Lukács 10:42) senkiben sem hagyott kétséget afelől, hogy milyen fontos a Krisztussal való személyes kapcsolat. De mi van, ha éppen ez a kapcsolat fakul meg? Lehetnek-e veszélyei annak, ha már csak az emlékeinkből élünk? Ha azok alapján lépünk, arra hívatkozunk, hogy szerintünk Isten ezt így szokta tenni...? Az egyik legelszomorítóbb példát a Királyok első könyvénak 13. része jegyzi föl, amelyben a – valószínűleg egykor az Istennel élő kapcsolatban élő, ám azóta kapcsolatot vesztett – öreg prófétának a saját emlékeire való támaszkodása az Isten emberének a halálát eredményezte. Az Íge egyszerűen hazugságnak (a jelenvaló igazság meghamísításának) nevezi az ilyen félrevezetést!

Podbean App

Play this podcast on Podbean App