Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

A hit pedig a remélt dolgok felőli bizonyosság… (Juhász István)

A Zsidókhoz írt levél 11. részének első verse így kezdődik: "A hit pedig a remélt dolgok felőli bizonyosság..." Ezt a gondolatot jól megvilágíthatja Márk evangéliumának 5. része. A Jairus lánya, és a vérfolyásos asszony meggyógyítása körüli eseményekről tudósító – a 21. verstől kezdődő – történetben jól nyomon követhető a hívők és a hitetlenek közötti ellentét  A Jézus körül ekkor is tolongó tömeg a kor vallásos emberét reprezentálja, aki ugyan tud lelkesedni, élvezi a "show-t", de akikre éppen ezért Jézus nem építhet és nem is számol velük. Ezt a tömeget ellenpontozza Jairus (a zsinagógafő) és a vérfolyásos asszony, akik egyrészt remélik a gyógyulást, másrészt pedig bizonyosak abban, hogy Jézus meg tudja őket gyógyítani. Közeledésüket az alázatosság jellemzi, annak a tudata, hogy noha nincs joguk elvárni semmit, de ha Jézus mégis megmozdul úgy beavatkozása kétségen kívül eredményes lesz...

Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami? (Papp Antal)

Ezen az októberi vasárnapon az alapíge az I. Mózes 18:14. volt a mindannyiunkat foglalkoztató kérdéssel: "Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami?" Külön-külön, de együtt is nagy szükségünk van a mi Istenünkre. Életünk összetett, komplex; sok a megoldandó kérés, a be nem teljesedett várakozás és ígéret, a félúton lévő célok és kapcsolatok. Csupa olyan körülmény és kérdés, amelyeket látva meg-megfogyatkozik a hitünk, és bizony jó, ha ilyenkor emlékezetünkbe idézzük, hogy Istennél semmi sem lehetetlen...!

Isten “megengedő” akarata – új teológiánk egyik bukfence (Dávid Zsolt)

"Amint mondok az biztos, hogy nem úgy van, csak megközelíti az igazságot" – idézte Bolyki Lacit Dávid Zsolt, aki az elmúlt vasárnap Isten "megengedő" akaratáról az emberi akaratról, valamint szabad akaratunk következményeiről beszélt. Mi, emberek gyakran akasztunk olyan táblákat Isten nyakába, ami nem oda való (Ez Isten volt, ezt Isten megengedte, ezt Isten nem akadályozta meg – vagy: ha Isten létezne nem engedné... stb.) És valóban: aki nem akar hinni, az rengeteg okot talál, hogy miért ne higgyen. De aki hinni akar az viszont arra talál rengeteg dolgot , hogy miért higgyen.

Érdekes módon napjainkra kialakult egy új teológiai elképzelés Isten "megengedő" akaratáról, pedig a Bibliában ilyen dolog, hogy Isten "megengedő akarata" nincs. Sok minden áll ennek hátterében: Még mi, hívők is, akik vígasztalást keresünk, egy olyan hatalmas Istent akarunk látni, aki teljességgel megvéd bennünket – végül is Ő a Mindenható, aki mindent megtehet. Ha tehát nem akadályozott meg valamit, úgy azt megengedte – nyilván azért, mert célja volt azzal a mi életünkben...

Valóban így lenne? Valóban minden esetben sorba köthetők a bennünket ért események Isten akaratával, vagy inkább arról van szó, hogy a mindenható Isten még az Ő akaratával nem egyező rossz dolgokat is a javunkra tudja fordítani...

Eredménycentrikus-e az Isten? (Szabó Zoltán)

Foglalkoztatott már a sikeresség kérdése? Úgy tűnik, ez az a cél, ez az a közös vonás, amelyben hívők és hitetlenek egyaránt osztoznak: mindenki szeretne sikeres lenni. Szeretnénk sikeresek lenni a munkákban érvényesülni a társadalomban – és ugyanígy szeretnénk egy sikeres gyülekezetbe járni, és eredményesen betölteni a szolgálatainkat befelé és kifelé egyaránt.

Mi lehet az eredményes hívő élet titka? Egyáltalán, hogy kell érteni ezt a kérdést? Mi vajon bizonyosak vagyunk abban, hogy jól értjük az eredményesség fogalmát, és meg tudjuk határozni annak mértékegységét? Mi az, és miben mutatkozik meg? Számokban, növekedésben, anyagi áldásokban? És vajon Isten eredménycentrikus-e? Vajon mit jelenthet az eredmény az Ő szemszögéből nézve, és vajon kit tart Ő eredményesnek?
 
Érdekes, hogy amikor az Íge a felkészítésünkről, felkészülésünkről beszél a fő hangsúlyt nem a bennünket felkészítő rendszerekre: gyülekezeti közösség, tanítás, bibliaiskolák és a mindezeket működtető apparátusra – egyszóval a körülményekre helyezi, hanem magára az Isten Ígéjére, és azt tanítja, hogy az eredményességhez szükséges felkészítés egyenesen onnan származik:
"A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere." (2. Tim.3.16-17.)

Podbean App

Play this podcast on Podbean App