Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! (Dávid Zsolt)

Gondjaink legtöbbször származnak abból, hogy levesszük tekintetünket Jézusról. Amíg régen az üldözés, az éhség, a betegség és a nyomorúság próbálta meg a hívőket, addig korunk talán legnagyobb kihívása az, hogy el tudunk-e csendesedni, meg tudunk-e állni tartósan Krisztus jelenlétében, hogy ebben a csendben azután meghallhassuk az Ő hangját.

Salamon – bevezetés egy gyors hanyatlás történetébe (Szabó Zoltán)

Salamon életét – csakúgy, mint a Biblia szinte minden szereplőjének az életét – meglehetősen leegyszerűsített formában képzeljük el: Salamon nagy uralkodó volt, akinek a fejét – a kezedeti jó indulás ellenére – a későbbiekben elcsavarták az idegen feleségek. Ezeknek a leegyszerűsített, sematikus képeknek ugyanakkor megvan az a hátrányuk nem a folyamatokkal, hanem egy statikus végállapottal foglalkoznak, s ily módon a tanulságok is könyebben rendezhetők egyfajta törvénykönyvvé, ahelyett, hogy a folyamatok megismerésében magunkra és velünk történő eseményekre összpontosíthatnánk.
 
Salamon élettörténete azért jelenthet sokat számunkra, mert abban segít, hogy az általa bejárt utat vizsgálva beleláthassunk abba, hogy a kor legnagyobb bőségben és elégedettségben élő nemzete hogyan süllyedhetett alá oly tragikus módon egyetlen nemzedék alatt. Hogy ez miért lényeges? Számomra elsősorban azért, mert él bennem az a gyanu, hogy az újszövetségi gyülekezet kezdeti időszakára – az apostoli korszakra – vonatkozó ideálképünk is számos ponton hamis, és bizony Jézus mennybe menetele után sem kellett, hogy sokkal több idő teljen el, mint egy nemzedék, mielőtt megjelentek volna azok a torzulások, amelyek a mai keresztyénség meghatározói.

Kegyelem, igazság, békesség – és a rejtélyes Úrnő (Juhász István)

Nem gondolom, hogy János második levelét a Biblia  gyakran olvasott írásai között tarthatnánk számon. Pedig sokat mondó már a beköszönés is. "Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atya Fiától igazsággal és szeretettel." A jókívánságok szokatlan halmozása felveti a gyanút, hogy mindez azért nehezedik János szívére, mert levele írása idején (az első század legvégére) már óriási szükség van az egyre erősebb elhajlásoktól szenvedő gyülekezetekben mindezekre. Érdemes nekünk, késői keresztyéneknek is belenézni ebbe a tükörbe! Ha elfogy, elkopik, elvész vagy eltűnik bármelyik is ezek közül, az azt jelzi, hogy baj van – azt, hogy sürgősen vissza kell térni az Istenhez, és Tőle kérni, hogy adjon megoldást.

Kegyelem és/vagy igazság? – Harc az egyensúlyért (Dávid Zsolt)

"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává..." (1.Kor.6:12.) Ezekre az ígékre építve beszélt Dávid Zsolt a kegyelem és igazság kívánatos egyensúlyáról egy olyan keresztyén világban, amelyben hol a kegyelmet, hol pedig az igazságot – a törvényt – hangsúlyozák túl az emberek. Macintosh Mózes öt könyvéhez fűzött ígemagyarázata szerint az ingyen kegyelmet a Páskabárány vére képviseli, de Istennek az a rendelkezése, hogy az Izraelitáknak a páska megétele előtt minden kovászt ki kellett takarítani a házból, a mi felelőségünkre utal. "Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől kaptatok, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben." (1.Kor.6:19-20.)

Podbean App

Play this podcast on Podbean App