Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Vargabetűk az egyenes út helyett – Jeroboám élete 2. (Szabó Zoltán)

Együttlétünk első szakaszában Amerikában tapasztalt élményeinket osztottuk meg a közösséggel. Igazi örömmel és szeretettel fogadtak bennünket mindenhol – beleértve a Nazarénus Gyülekezetet is. Felszabadító volt azt látni, hogy azokban az esetekben (és ilyen volt az általunk meglátogatott helyi gyülekezet), amikor a vezetés Isten akarata szerint pásztorolja a gyülekezetet képesek még ezek a nagy „rendszerek“ is jól működni… 

A beszámolót követően Jeroboám életéhez tértünk vissza. Történetének kezdőpontja: Ahijja próféciája – végpontja pedig a jövendölés beteljesedése, azaz Izrael 10 törzsének elszakadása. A két pont közötti út lehetett volna egyszerű és egyenes, de Jeroboám (és a nép) sorozatos hibái miatt mégis vargabetűkkel tarkított úttá vált. Isten folyamatosan "korrekciós tényezőket" kellett hogy beépítsen annak érdekében, hogy visszaterelje a szereplőket a cél irányába.

Így tesz velünk is... Életünk kezdőpontja (az alap) Krisztus áldozata, míg a végpont az üdvösség. A közte levő úton pedig mi döntjük el, hogy milyen módon építkezünk; fával, szénával és pozdorjával, vagy arannyal, ezüsttel, drágakővel.. És noha mi gyakran hűtlenek vagyunk, Ő mégis hű marad.

Ki építi az Egyházat? (Juhász István)

Gyülekezet, Egyház, Eklézsia, Krisztus Teste, Isten Temploma - általában ezekkel a nevekkel illetjük a hívők közösségét. Hogyan épül a Gyülekezet? Kinek a felelőssége a Gyülekezet építése és mi az egyes hívők feladata ebben? A 127. zsoltár szavai kapcsán beszélgettünk arról, hogyan nem lesz az Úrért való buzgólkodásunk hiábavaló, gyümölcstelen.

“…gondolkodj arról éjjel és nappal” (Dávid Zsolt)

A 103. zsoltár kapcsán a tűnődésről és elmélkedésről beszélgettünk Dávid Zsolt vezetésével. A Biblia nem mondja, hogy olvassuk az Igét rendszeresen, de azt mondja, hogy elmélkedjünk rajta éjjel és nappal (Józs.1:8; Zsolt.1:2)

Milyen akadályai vannak annak a hétköznapjainkban, hogy Isten Igéjén elmélkedjünk, hogy egyáltalán képesek legyünk egy dologra koncentrálni? Hogyan működik az elménk? Milyen hatásai vannak, ha a gondolataink az évtizedek óta bejáratott ösvényeken járnak újra és újra? Hogyan lehetne ezen változtatni? Mit jelent az elme megújulása?

Ilyen és ehhez hasonló kérdéseken elmélkedtünk közösen. A felvételen Dávid Zsolt bevezető gondolatait hallgathatjátok meg.

Az űzöttségtől a személyes kapcsolatig (Juhász István)

"Bizony, bizony mondom neked – mondja Jézus Péternek –, amikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál, amikor pedig megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod." Csak Péterről beszél Jézus? Esetleg általánosságban az öregedéssel együttjáró kívánatos jellemfejlődésről? A megértés kulcsa jól érzékelhetően a "felövezted – akartad" és a "kinyújtod – nem akartad" szópárosokban rejtőzik. Juhász István űzöttségről, mennyiségi igényről, előre feldolgozott szellemi táplálékról, illetve ennek ellentételeként az Isten személyes megismerésére törekvő, Őt áldó életről beszélt.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App