Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

A kijelentés torzulásai: út a bálványimádáshoz – Jeroboám élete 3. (Szabó Zoltán)

A történelem arra tanít, hogy az idő múlásával az Isten személyesen nekünk adott kijelentésének beteljesedése túlságosan is gyakran azért szenved kárt, mert zsákmányként tekintve az ígéretre hajlamosak vagyunk a magunk kezébe venni a sorsunk irányítását és átértelmezni, vagy emberi módszerekkel siettetni annak beteljesedését. Jeroboámhoz hasonlóan mi is belefutunk az ördög csapdáiba és rosszat rosszra halmozván abban a veszélyben élünk, hogy az eredeti, tiszta istenismeret helyét fokozatosan átveszi egy torz istenkép és észrevétlenül csúszunk át a mai kor "bálványimádásába".

De vajon kikerülhető-e mindez? A mindannyiunkra elható számtalan csapda közül melyek bizonyultak Jeroboám csapdáinak? És azok vajon mennyire veszélyeztetnek bennünket is? Az elhangzott tanulságok közül, íme néhány:

–  Ne takard ki a gyökereidet!
–  Ne félj "arcot veszíteni"!
–  Ne akarj megfelelni!
–  Ne te határozd meg az "újratervezés" lépéseit!

Isten terhe egy hazug korban – Habakuk próféta könyve (Juhász István)

Habakuk a ritkán olvasott kisprófétákhoz tartozik. Jeremiás kortársa egy olyan időben, ami vészesen hasonlít a mi korunkra. "Hisztek a hazug beszédnek – haszon nélkül" veti a nép szemére Jeremiás, és Jézus Ézsiásra emlékezve hasonlóképpen szól: "ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szívük távol van tőlem." Világosan megfogalmazott helyzetértékelés ez, amely ma, "keresztyén országunkban és nyugati kultúránkban" jobban aktuális, mint valaha!

Egy ilyen korban kezdi el Habakuk a könyvét ezzel a meglepő mondattal:"a TEHER, amelyet Habakuk próféta látott". Ő látta korának tévelygését és magára vette a terhét. Isten bennünket is munkatársaiként akar bevonni az Ő munkájába. Nem azt akarja, hogy megroskadjunk a teher alatt, de azt igen, hogy azon a módon hordjuk azt, ahogyan Jézus bíztat bennünket, amikor arról tesz bizonyságot, hogy az ő igája gyönyörűséges és az Ő terhe könnyű. A mi választásunk, hogy készek vagyunk-e hordozni Isten terhét egy hazug, Istent csak szájával tisztelő korban...

Gyümölcstelenség és Önérzet – Lót élete (Szabó Zoltán)

A Biblia talán egyik legellentmondásosabb személye Lót. Olyan ember, aki egyrészt "szenvedett az istentelenek gyalázatos viselkedése miatt, mert ő, az igaz, közöttük lakott, s a gonosz cselekedeteket látva és hallva napról napra gyötörte igaz lelkét" (2.Péter 2:7-8.), másrészt viszont olyan, akit vonzott a gazdagság és a hatalom, de ami talán ennél is rosszabb: gyümölcstelen élete ellenére is önérzetes maradt, és az ítéletek alatt sem látta be, hogy a saját érdeke, a lányai érdeke, és az egész jövő érdeke is azt kívánta volna, hogy visszatérjen oda, ahonnan elindult: Ábrahámhoz.

A másik oldalon ugyanakkor éppen az az Ábrahám áll, aki miközben közbenjár "tékozló" unokaöccse érdekében, úgy látja meg Istent, ahogyan még soha nem látta. Valószínű, hogy éppen ez lehet a kiegyensúlyozott keresztyén élet egyik alapköve is: Meglátni Istent, úgy ahogyan korábban soha nem láttad, és meglátni önmagadat úgy, ahogyan Isten lát téged!

Őrizd a rád bízott beszédet (Juhász István)

Vasárnap reggel pedig a János 14:21 gondolatait vizsgáltuk meg: "Akinél az én parancsolataim vannak, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám, és én is szeretni fogom őt, és kijelentem magam neki." Mi az a parancsolat? Mit jelent megtartani azokat? Vissza kellene térnünk a törvényhez? Hogy függ mindez össze Krisztus szeretetével? És ha már "megtartjuk a törvényt", akkor miért kell még a kijelentés is?

“Tegyetek próbára engem – ezt mondja a Seregek Ura”. (Szabó Zoltán)

Mátrakeresztesen az első este egy rövidebb üzenetben a próbáról esett szó. Ezúttal azonban nem elsősorban a mi próbáinkról, hanem Istennek arról a felénk intézett felszólításáról, amelyet Malakiás tolmácsol eképpen: "...tegyetek próbára engem – ezt mondja a Seregek URa"Lehet, hogy Isten éppen azért vet bennünket próba alá, hogy amikor már elfogyott minden tartalékunk, akkor végre merjünk ugrani az "ismeretlenbe", és végre mi is próbára merjük tenni ŐT? 

Kapcsolat és szolgálat – A pulzáló közösség (Szabó Zoltán)

A "vallásos intézmények" merev liturgiája gyakran az Istennel való személyes kapcsolat hiányára vezethető vissza. A Biblianak a gyülekezetről alkotott ideálképe ezzel szemben (Kolossé 3:16) ez: "A Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Szívetekben hálaadással énekeljetek az Úrnak!"

Személyes kapcsolat a mérleg serpenyőjében (Popov Tommy)

Közösségünkben – de tapasztaltom szerint napjainkban szinte mindenütt, ahol Isten gyermekei összegyülekeznek – egyre nagyobb hangsúly helyeződik az Istennel való személyes kapcsolatra. Popov Tommy is ennek a kapcsolatnak mindennél fontosabb voltát hangsúlyozta. És való igaz, hogy ha csupán annyi időt töltenénk minden nap Isten jelenlétében, mint amennyi időt szánunk személyes kedvteléseinkre (sport, zene, szörfölés az interneten stb.) már hasznosabb lehetne az életünk Isten kezében.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App