Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Történet a gyilkos testvérről (Popov Tommy)

Rendhagyó vasárnap van mögöttünk. Először egy imakérést tolmácsoltunk olyan valakiért, aki saját környezetében gyakran találkozik a démoni erők jelenlétével és ez az ő életére is hatással van. Ezután Vidákovics Máté tett bizonyságot arról a hitről, amit unokatestvére és annak férje életében tapasztalt annak kapcsán, hogy elveszítették koraszülött gyereküket. A délután nagyobb részében pedig Popov Tommy egy nagyon megható történet keretében beszélt arról, amit Jézus, "az idősebbik testvér" tett értünk "a fiatalabb testvér"-ekért. Az önmagát magyarázó történet felolvasása után beszélgetéssel, imádkozással és hálaadással telt el az idő.

Bizonyság egy kisbaba elvesztéséről (Vidákovics Máté)

Rendhagyó vasárnap van mögöttünk. Először egy imakérést tolmácsoltunk olyan valakiért, aki saját környezetében gyakran találkozik a démoni erők jelenlétével és ez az ő életére is hatással van. Ezután Vidákovics Máté tett bizonyságot arról a hitről, amit unokatestvére és annak férje életében tapasztalt annak kapcsán, hogy elveszítették koraszülött gyereküket. A délután nagyobb részében pedig Popov Tommy egy nagyon megható történet keretében beszélt arról, amit Jézus, "az idősebbik testvér" tett értünk "a fiatalabb testvér"-ekért. Az önmagát magyarázó történet felolvasása után beszélgetéssel, imádkozással és hálaadással telt el az idő.

Hogyan lehetünk “veszélyesek” egymás számára? – Jeroboám élete 4. (Szabó Zoltán)

Egy olyan világban, ahol a szeretet és a befogadás hiánycikkek lettek, alig van olyan ember, aki ne vágyna arra, hogy megélje ezek örömét. És bizony, a magányosságról még a keresztyéneknek is volna mit mondani... Érthető, ha az I. Kir. 13-ban leírt történetben az Isten Emberét is el tudta téríteni az engedelmesség útjáról az Öreg Próféta, a vélelmezett szolgatárs. Pedig, lehet, hogy egyik sem akart rosszat! Mind a kettő csak megosztani akarta magányát valakivel, akinek hasonló az értékrendje. A vége mégis halál lett! Ennyire "veszélyesek" lehetünk még mi, testvérek is egymás számára? Vajon mi áll az Isten Emberét ért súlyos ítélet mögött? És mi vajon hogyan kerülhetjük el ezeket a csapdákat?

Hogyan hiper, és hogyan nem a “hiperkegyelem”? (Juhász István)

A Római levél 7. része annak a Pál apostolnak az önvallomása, aki a levél megírásakor már legalább 20 éve hívő. Mégis, azok a saját belső emberéről megfogalmazott állítások, amelyekkel ebben a részben kitárulkozik, annyira megdöbbentőek, hogy a hívők nagyobbik része nem tud mit kezdeni tartalmukkal. "Ó, én nyomorult ember! Ki szabadít meg engem e halálnak testéből?..." teszi föl a kérdést az apostol. Ezen a ponton különösen fontossá válnak a részletek: Pál nem azért kiállt fel hogy kicsoda szabadít meg a bűntől – mert ő jól tudja attól már szabad – hanem, hogy kicsoda szabadít meg a halálnak testétől!

Mi hajlamosak vagyunk a bűnről és a kegyelemről – mind egyszeri eseményről – csak a megtérés kapcsán megemlékezni, pedig Isten válasza – és ezt közvetíti Pál – az, hogy a kegyelem nem egyszeri kérdés. Most is ugyanaz a Jézus Krisztusban neked adott kegyelem tart meg téged, ami megmentett a bűn törvényétől. Juhász István a Római levél 5. részének záró mondataival folytatta a márciusban elkezdett gondolatsort: "A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben áradt a kegyelem,hogy amint uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által." Ez Isten hozzáállása! De vajon értjük???

“…Ki teremtette ezt a világot?…” – És a sötétséget? és a gonoszt? (Dávid Zsolt)

Mindannyian jól ismerjük azt a gyermekdalt, amely nem csak a kérdést teszi föl: "Ki teremtette ezt a világot?", hanem azonnal meg is válaszolja: "Atyánk, Istenünk!"

De vajon ki teremtette a sötétséget? és ki a gonoszt? Érthetően azonnal az olyan jól ismert igeversek jutnak az eszünkbe, mint a Jakab 1:13. és 17. "Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért", továbbá: "minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosság Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka."

Dávid Zsolt meglepő verset idézett Ézsaiás könyvéből. A 45. fejezet 3. verse szerint "Neked adom a sötétség kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy megtudd: én vagyok az ÚR, Izráel Istene, aki téged neveden hívtalak." A 7. vers pedig ezt mondja: "Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, és én teremtem a gonoszt. Én vagyok az ÚR, aki mindezt cselekszem!"

Ki a felelős tehát a sötétségért? Továbbá mit kezdünk mi a sötétséggel? Végül hogyan lehet kincseket találni a sötétségben? Megannyi kérdés, amit nem könnyű megválaszolni.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App