Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Vallásosság kontra igaz hit – Jósafát élete 1. (Szabó Zoltán)

A gondolkodásunkban nagyon éles határ húzódik a vallásosság és az igaz hit között. A valóság ugyanakkor ennél sokkal árnyaltabb. Gyakran észre sem vesszük, hogy a több ezer éves keresztyén hagyomány milyen nagy hatással van ránk. Isten személyes vezetését egyre gyakrabban váltja fel a közmegegyezésen alapuló döntéshozatal, a békességre való igyekezet jegyében pedig egyre erősebb bennünk a tömegek mozgáspályályához való alkalmazkodás készsége, a besimulásra való késztetés.

Francis Schaffer mondta a halál a városban c. könyvében, hogy minden esetben, amikor egy halmazba kerülnek – azaz közös gondolkodási, vagy cselekvési platformot alakítanak ki –, az alsó szint (esetünkben a vallásosság) megemészti a felsőt (az igaz hitet). Ez történt Jósafáttal is, akinek életútjával most kezdtünk el foglalkozni. Ha vegyülsz a világgal, a világ bekebelez. Ha vegyülsz a vallásossággal, (ha már nem a Szentek Szentjében, hanem a „magas helyeken” áldozol az igaz Istennek) a vallásosság bekebelez. Ebből a szempontból nincs különbség világ és a vallásosság között.

“Keressétek az URat, amíg megtalálható – Ászá élete (Szabó Zoltán)

A keresztyének – többek között – abban közösek, hogy leginkább a szükség idején keresik az URat. Pedig Ézsiás 55:6-8. arra figyelmeztet. hogy "Keressétek az URat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van!"  Túlságosan is gyakran vesztegetjük el a békesség napjait haszontalan dolgokra, és így aztán valóban váratlanul érnek a megpróbáltatások... Izrael királyának Ászá-nak az élete arra példa, hogy milyen is az, amikor valaki jól használja föl a nyugalom idejét, és felkészülve várja a próbákat

A megkeményedett szív (Juhász István)

Juhász István a Máté 13.14-16 versekről beszélt: "Beteljesedett rajtuk Ézsaiás jövendölése, amely így szól: Hallván halljatok, és ne értsetek, nézvén nézzetek, és ne lássatok!" Megrázó ítélet! Eljöhet az a pont, ahol a megkeményedett szívet látva Isten hátralép, és enged a magunk feje után menni?

Ima Dobossy Timót szüleiért

Dobossy Timót pedig kérte, hogy imádkozzunk szüleiért, akiknek várhatóan a közeljövőben kell otthagyniuk a Nazarénus Gyülekezetet. Imádkozzatok értük ti is!

Bulla Andrea bizonyságtétele

Megdöbbentő de ugyanakkor felemelő bizonyságtételeket hallgathattunk meg vasárnap. Bulla Andrea arról beszélt, hogy milyen észrevétlenül lehet beleesni a vallásos felemelkedettség hálójába: hogyan ment erre rá a házassága, és hogyan állítja helyre – éppen a napjainkban – Isten a kapcsolatait. 

Horváth Benjamin bizonyságtétele

Megdöbbentő de ugyanakkor felemelő bizonyságtételeket hallgathattunk meg vasárnap. Horváth Benjamin azt osztotta meg velünk, hogyan hívta el és szabadította meg az Isten sátánista múltjából.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App