Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

“Vigyázzatok és imádkozzatok” – Szilveszter, 2019 (Juhász István)

"Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek" – ezek a szavak voltak Juhász István Szilveszteri igehírdetésének a központjában. Olyan gondolat ez, amely végigkísérheti az előttünk álló esztendőt, hiszen mindennapi tapasztalatból tudjuk, hogy a test igencsak hajlamos arra, hogy arra ösztökéljen bennünket, hogy "belegyalogoljunk" a kísértésekbe. Ima és vigyázás nélkül újévi fogadkozásaink fabatkát sem érnek. Az a Péter, aki "kész volt" Jézussal a halálba menni, néhány órán belül megtagadta a Mestert... Isten azonban olyan hűséges, hogy őt is kihozta bukásából, hogy alig 50 nap múlva, már bátran hírdethesse az Evangéliumot az összegyűlt sokaságnak!

A harcról – 1. rész (Dávid Zsolt)

Az év utolsó vasárnapján Dávid Zsolt arról beszélt, ami az elmúlt évünket épúgy meghatározta, mint ahogy része lesz  az előttünk álló esztendőnek. A HARCRÓL. Ezeket a gondolatokat egy több részből álló sorozat bevezetőjének szánta. A következőkben szó lesz pl. arról, hogy a harc jellemformáló erővel bír (Jeremiás 48:11) "Az élet mindenkit megolvaszt de te döntöd el milyen olvasztóformába akarsz beleöntődni, azaz hogy jobbá válsz, vagy keserű leszel." A harcnak erős a közösségépítő hatása is (Róma 1:12), továbbá harc nélkül nincs győzelem (Jel. 3:21). A harcod tetszik Istennek (Zsidó 3.15-17), és minél többet harcolsz, annál erősebb leszel (II. Kor.4.16). Jobban fogod érezni magad magaddal kapcsolatban – és ráébredsz, hogy életednek célja és értelme van.

Nagyon fontos tehát, hogy melyik harcot harcolod: mert ha olyanért harcolsz, amit már ingyen neked adott az Isten, akkor nem a megfelelő harcot vívod, és rossz az irányultságod.

Nagytotál, vagy “egyszerre csak egy lépés” – Karácsony (Szabó Zoltán)

Egy különös ellentmondás fedezhető fel a karácsonyi történetekben. Egyértelmű, hogy Mária az első, aki hall a gyermek születéséről (lásd: angyali üdvözlet), de NEM ő az első, aki érti, vagy megérti az eseményeket. Az agg Simeon, sőt Anna is jóval tisztábban látja a születés jelentőségét, mint ő. Mária így éppen annak az előképe, hogy Isten terveiben nem szükségszerű, hogy azok játszák a meghatározó szerepet, akik látják a "nagytotált", hanem azok, akik a Vele való kapcsolatban akkor is készek hitben indulni az útra, ha megértésük csak az előttük álló egy lépésre szól.

Látja, nem látja…? – Az Isten szerinti látásról (Dávid Zsolt)

Nem mindegy hogyan látunk. "Rossz" látás, azaz helytelen, hit nélküli helyzetfelismerés mellett csak zúgolódni tudunk (ahogyan a tizenkét kémből tíz a Kánaán kikémlelésekor), a "helyes" látás viszont a hit szárnyán röpít tova bennünket az Isten álal megszabott irányba. A normális keresztyén nem azt vizsgálja, hogy neki vajon milyen haszna származik abból, ha követi Jézust, hanem azzal foglalkozik, hogy hogyan formálódhat át Jézus képére. – S ha ebben segít a böjt, az ima, az adakozás, vagy akár a tized is, akkor mindezt örömmel teszi, hogy jobban láthasson, jobban megismerhesse az ő URát.

A kiegyezés csapdájában – Jósafát élete 2. (Szabó Zoltán)

Életünk egyik legnagyobb kísértése – gyakran csapdája – a kiegyezésre való törekvés. Nehéznek tűnik az "ebben a világban, mégsem ebből a világból" valók életét élni. Jellemző, hogy amint megszűnik a közvetlen fenyegetettség érzése, azonnal megindul a "leeresztés" folyamata, mi pedig észrevétlenül a világgal való megegyezés útjára térünk. Ezek a fajta csapdák jellemezték Josafát életét is. Isten mégsem mondott le róla, és mert a királyban megvolt az az elemi vágy, amelyet a próféta úgy foglalt össze, hogy "Isten keresésére adtad magad",Isten haragja sem tartott örökké.

A medve, a fal és a kötél (Popov Tommy)

Isten mindig beszél, folyamatosan szól hozzád és hozzám. Miért nehéz mégis meghallani és reagálni arra, amit Ő üzen? Popov Tommy arról beszélt hogy a háttérben gyakran az áll, hogy mi a szokásaink és a kényelmünk rabjaivá váltunk. Jézus pedig arra hív fel, hogy vigyázzunk és imádkozzunk, hogy az ördög le ne győzhessen bennünket akár ezeken keresztül is. Ha egy éhes medve (az ördög)áll mögötted s rád támadni készül, miközben előtted egy fal tornyosul (a tested), csak abban az ígéretben bízhatsz, hogy Jézus idejében átdob egy kötelet az előtted tornyosuló falon, hogy kimenekülhess a veszélyből... Ehhez viszont figyelned kell!

Öld meg Simont..! (Kill Simon!) – Üzenet Pakisztánból (Dávid Zsolt)

Dávid Zsolti (és Marian Józsi) visszaérkezett Pakisztánból. Az elmúlt vasárnapi alkalom első felében rendkívül élvezetes, oldott hangulatú beszámolót adott az ott élőkről és az Isten közöttük végzett munkájáról. Ennek kapcsán velünk is megosztott egy olyan üzenetet, amelyet ott angolul mondott el Simonról és a bűnös asszonyról (Lukács 7.) 

Sokszor észre sem vesszük, hogy bennünk is ott lakozik egy-egy Simon, vagy az a farizeus, akit pedig annyira elítélünk a vámszedő mellett elmondott imájáért (Lukács 18:10-14). Az anekdota szerint, amikor egy vasárnapi iskolában befejezték a farizeus és vámszedő imájának olvasását a tanító így szólt a gyerekekhez: "Nem örültök, hogy mi nem vagyunk olyanok, mint ez a farizeus...? Zsolti a keresztyén gőg veszélyéről beszélt.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App