Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Vallomás ismeretről és szeretetről (Popov Tommy)

Annak, aki nem "improvizáló alkat" nem könnyű az igehírdetésre való egy hetes készülés "eredményét" felcserélni egy spontán vallomással. Ez történt Popov Tommyval, aki talán éppen ezért tudott annyira őszintén és felüdítőleg beszélni arról mit is jelentenek az I. Korinthus 13. alábbi mondatai: 

"Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok."

“Legyetek veszteg – az ÚR harcol értetek” (Juhász István)

A harcnak nagyon sok formája van. Mi többnyire aktív tevékenységként könyveljük el, miközben az íge arra tanít, hogy harcainkat elsősorban az Isten vívja. "legyetek veszteg – az ÚR harcol értetek" – mondja Mózesnek a Vörös-tengeren való átkelés előtt (2.Mózes 14:14). Megállni, nyugton maradni és úgy várni Isten szabadítását jóval nehezebb, mint megfékezni a lendületet és elismerni, hogy "jó várni és megadással lenni az ÚR szabadításáig." (Jer.sir.3.26). Isten mind e mellett azt ígérte, hogy: "azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell." (Ézsa.48.17) Kész vagy Vele járni?

“Nem haragszom – de csatára megyek” (Dávid Zsolt)

Az elmúlt vasárnap Dávid Zsolt folytatta részben a korábbi igehírdetését, részben az előző hét gondolatait. Zsolti az Észaiás könyvéből idézett fel egy kevésbbé ismert verset: "Nem haragszom, de ha tövis és gaz kerül elém, csatára megyek ellene, és lángra gyújtom az egészet." (27.4) Változásod irányát az szabja meg, milyennek ismered meg az Istent. Minden ember abban az irányban formálódik, amit a szeme előtt tart. Aki a TV-t nézi azt a TV-formálja, aki az Istent, az az Ő képére formálódik át. (2. Kor. 3:18.)

Szálkák, tövisek, ellenségek – “Vedd birtokba a földet” (Szabó Zoltán)

Január 5-én – ez évi első összejövetelünkön – Mózes IV. könyvének 33. részét idéztük föl. "Nektek adtam azt a földet, hogy ti birtokoljátok. Azt a földet pedig[...] vegyétek birtokotokba" A felszólítás a mai korban is aktuális, hiszen Isten,"aki az ő tulajdon Fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk mindent vele együtt?” Krisztusban tehát minden a tied, de a birtokbavétel harcát neked kell megvívnod! Nem kötelező a harc! De ha „nem űzitek ki annak a földnek a lakosait magatok elől, akkor akiket meghagytok közülük, szálkává lesznek a szemetekben és tövissé az oldalatokban, és ellenségeitek lesznek nektek azon a földön, amelyen lakni fogtok.” Ami fölött nem győzünk, az állandó akadálya lesz az Isten szolgálatának!

Podbean App

Play this podcast on Podbean App