Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

“Azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell” (Juhász István)

Juhász István Isten személyre szabott vezetéséről beszélt az elmúlt vasárnap. "Isten beszéde élő és ható" – nem egyszerűen receptkönyv! A 119. zsoltár 130. verse szeint "Isten ígéje világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyüeket." Ez a világosság pedig maga a kijelentés! Olyan ez, mintha egyik pillanatról a másikra felkapcsolnák a villanyt, és egyszerre minden értelmet nyer.

“Színház az egész világ” – szerepeink hálójában – Jórám élete (Szabó Zoltán)

"Színház az egész világ, És színész benne minden férfi és nő" mondja Shakespeare az Ahogy tetszik vígjátékban. Valóban így van! Az ördög az „ÉLETET” hordozó gyümölcstermés helyett színjátszásra késztet. Azt akarja, hogy szerepeket osszunk egymásnak, és/vagy elfogadjuk az egyéntől, gyülekezettől, vagy társadalomtól kapott szereposztásokat. Mindez aztán – valószínűleg elemi, apró eltévelyedéseink összegzéseként – továbbgyűrűzik, mi pedig a "ki mint vet, úgy arat" törvény szerint viseljük a következményeket. Egyedül Isten kegyelme állíthatja helyre az eredeti rendet!

Ábrahám emlékezete (Dávid Zsolt)

Hogyan lehet eltávolítani Istentől azt az embert, aki nagyon szereti az ő Urát? Fokozatosan! Megdöbbentő látni, hogy az ördög ezt a taktikát alkalmazza Abrám esetében is: (Bételben Abrám) "oltárt épített az ÚRnak, és segítségül hívta az ÚR nevét. Majd továbbköltözött Abrám, folyton dél felé húzódva. Azonban éhség lett az országban, és Abrám lement Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert nagy volt az éhség azon a földön."  (I.Mózes 12:8-10) Ha már elég közel húzódtál a világhoz, az ördög gondoskodik arról, hogy olyan krízist támasszon, amely elveszi a még megmaradt ellenállásod is – és megtedd a végső lépést Egyiptom sötétsége felé. Tragikus, hogy ezekben a krízisekben akár arra is képesek vagyunk, hogy felülről jövő megoldásnak, isteni segítségnek értékeljük a kézenfekvő (világi) megoldásokat!

“Mert nem az erő teszi hatalmassá az embert” – Anna története (Juhász István)

Sára és Hágár – Ráhel és Bilha... Mi a közös bennük és férjeikben? A szándék, hogy besegítsenek Istennek az ígéretek beteljesedésében. Ezzel szemben ott áll Elkána Sárához és Ráhelhez hasonlóan nagyon szeretett első feleségének, Annának a története, aki "kiöntötte az ő lelkét az Isten előtt", és megvárta az Isten áldását: Sámuelt. Juhász István az Istenre való várásnak erről az útjáról beszélt, arról az útról amelyen megtapasztalhatod, hogy "nem az erő teszi hatalmassá az embert"(I.Sámuel 2:9.)

Podbean App

Play this podcast on Podbean App