Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

“Testben ugyan távol, de lélekben jelen” – Rendhagyó Úrvacsora (Juhász István)

Az együttlétet – elég rendhagyó módon – egymástól távol, de lélekben együtt, egy közösségként zártuk Úrvacsorával. Juhász István egy olyan igerészre (I.Kor.5.) hívta fel a figyelmet, amely nagyon világosan arra utal, hogy a korinthusiakkal való közösséget Pál éppen olyan természetesnek tekinti olyankor is, amikor nincsen ott testben, mint amikor a maga fizikai valóságában is jelen van.

Az összezavarodott értelem – Az emmauszi úton (Szabó Zoltán)

Tanulságos az emmauszi tanítványokkal foglalkozó történet is. Érdekes, hogy mi emberek szilárdan hiszünk abban, hogy jól látunk, jól hallunk, jól értelmezzükaz eseményeket – még pontosabban: mi tudjuk,hogy mit hogyan kell értelmezni. Aztán Isten időnként megzavarja ezt a "nagy tudást". Ilyen helyzetekben megzavarodunk és megdöbbenünk. Könnyen összetörik a világképünk... Az Úr pedig ilyenkor tesz egy-egy olyan gesztust, egy-egy olyan, a szívünkhöz, lényünk legbelsőbb rétegéhez intézett mozdulatot, amiről felismerjük, hogy Ő az... 

Mi az, amire Jézus a feltámadás után is “vágyva vágyik”? (Popov Tommy)

Húsvét olyan ünnep, amelyen már maga a megemlékezés örömmel tölt el bennünket. Először Popov Tommy  beszélt arról, hogy a feltámadást megelőző csütörtökön Jézus "vágyva vágyott" arra, hogy utoljára még együtt vacsorázzon a tanítványokkkal. Akkor azt ígérte, hogy előre megy helyet készíteni – most pedig "vágyva vágyik" arra, hogy együtt legyen ismét az övéivel és megmutassa azokat a hajlékokat, amelyeket készített. (Tommy-ék építkeznek, és Tommy is már alig várta, hogy megmutathasa Zsaninak a kész otthont.) 

Virágvasárnap – A pénzváltók asztala (Szabó Zoltán)

A Virágvasárnaphoz is kapcsolódva István gondolatait folytattam azzal, hogy ideális és kívánatos lenne Istent közvetlenül, csupán az Ő szavára figyelve és annak engedve szolgálni – ez lehet Isten eredeti "A" terve, ám évszázadok kishitűsége és egyre torzuló istenképe mellett – igaz kevésbbé hatékonyan, de – lehet Őt közvetett módon is, azaz "pénzváltókon keresztül" (egyházak rendszere) szolgálni – ez a "B" terv. A legrosszabb az, ha "keszkenőbe kötve ajándékaink" egyáltalán nem teszünk semmit. – Mindezekről Jézusnak a "gírákról szóló példázata" beszél (Lukács 19.), amelyet Jézus éppen Virágvasárnap mondott el azoknak, akik azt várták, hogy Isten országa azonnal megjelenik...

“Ti pedig kinek mondotok engem?” (Juhász István)

Juhász István ma Jézusnak a tanítványok felé elhangzott kérdését tette fel: "Ti pedig kinek mondotok engem?" (Máté 16.15.) Sokkal nagyobb ereje van a személyes isten-ismereten, személyes megtapasztaláson alapuló bizonyságtételnek, mintsem a hallomásból szerzett és továbbított ismereteknek. Az embereket nem a YouTube-ról frissen szerzett élményeink, hanem  a "mi Istenünk" érdeklik, az az Úr, akiről mély meggyőződéssel mondhatjuk el, hogy "én pedig tudom, hogy Kinek hitem..." 

A halál árnyékának völgyében - A 23. Zsoltár (Dávid Zsolt)

Dávid Zsolti a 23. Zsoltárról beszélt. Arról, hogy az ezekben az időkben élő ember számára a "halál árnyékának völgye" a mindennapok nagyon is húsbavágó tapasztalata, ám Isten gyermekei még ezekben a napokban sem félnek, mert az Isten velünk van, az Ő "botja és vesszeje vígasztalnak" bennünket.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App