Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Öröm és szenvedés – Isten jelenlétének bizonyságai (Szabó Zoltán)

Az Ígének vannak olyan részei, amelyeket nem könnyen emésztünk meg. Ilyen pl. Jakab levelének első része, amelyben az apostol így ír: "Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek." Vagy, ilyen az is, amit Pál mond a Galatáknak: "a törvény Krisztushoz vezető mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg." Az elmúlt szombaton Dunavecsén ennek a két ígerésznek a tartalmát állítottuk egymással párhuzamba ilyenképpen: ahogyan a törvény azért adatott, hogy a Krisztushoz térjünk, a "szenvedés és a próba azért adatott, hogy ha már egyszer Őhozzá tértünk maradjunk is meg az Ő jelenlétében." Isten ereje, Krisztus Élete, valamint a "kimondhatatlan és dicsőült öröm" ugyanis azokon keresztül árad ki ebbe a világba, akik ebben a jelenlétben élnek. Félő, hogy próbák nélkül nagyon sokan kísérelnénk meg autonóm módon élni. Az örömtelen életnek gyakran ilyen egyszerű oka van...

A Mennyország fontos ügye az öröm (Dávid Zsolt)

C.S. Lewis szerint a Mennyországnak fontos ügye az öröm, azaz nagy hangsúlyt fektet arra, hgy Isten teremtményei örömben éljenek. Az öröm egy progresszív érzés, amiből – tapasztalataink szerint – hol több, hol pedig kevesebb van. Ezt a pulzálást még Jézus is ismerte, akiről így tesz bizonyságot a Zsidókhoz írt levél szerzője: "Nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki arra az örömre tekintett ami Őrá várt, és ezért, a gyalázattal nem törődve, elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült." (Zsidó 12:2.) Dávid Zsolt igehírdetésének ezek a gondolatok képezték az alapját.

Gondolatok a karantén után 1. (Szabó Zoltán)

A karantén utáni első személyes együttlétünkön két gondolattal zártuk a mögöttünk levő időszakot: Az első ígerész azt a kérdést vetette fel, hogy a bennünket körülvevő információ-áradatban vajon mennyi a szükséges és elégséges információ a "túléléshez" – pontosabban az "Élet" hordozásához? Juhász István pedig az Ézsaiás 40. vígasztalását és bátorítását idézte fel: Isten nem alszik, nem nyugszik – és nagyon megértő azokban az időkben is, amikor elfáradnak és meglankadnak a legkülönbek is.

Gondolatok a karantén után 2. (Juhász István)

A karantén utáni első személyes együttlétünkön két gondolattal zártuk a mögöttünk levő időszakot: Az első ígerész azt a kérdést vetette fel, hogy a bennünket körülvevő információ-áradatban vajon mennyi a szükséges és elégséges információ a "túléléshez" – pontosabban az "Élet" hordozásához? Juhász István pedig az Ézsaiás 40. vígasztalását és bátorítását idézte fel: Isten nem alszik, nem nyugszik – és nagyon megértő azokban az időkben is, amikor elfáradnak és meglankadnak a legkülönbek is.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App