Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Az én országom nem ebből a világból való (Juhász István)

Feltetted már magadnak azt a kérdést, hogy a hétköznapok kihívásai között hol keresed a megoldásokat? Mibe helyezed a bizalmad, a holnap reménysége miből származik? Isten képes BÁRMIT és BÁRKIT (lásd: Nabukodonozor, Cirusz) úgy fordítani, hogy használni tudja a céljaira, de számodra ezek akkor sem lehetnek a megoldás eszközei, reménységed támaszai!

Jóás élete – a környezet szerepe formálódásunkban (Szabó Zoltán)

Jóás trónra kerülése a Biblia egyik legkalandosabb története. De túl az izgalmakon olyan történet ez, amely mély betekintést enged abba,milyen markáns hatással tud lenni a környezet  – a család, a barátok, a tanácsadók stb véleménye – az ember jellemének a fejlődésére. Ha pedig ez így van még nagyobb a felelősségünk abban, hogy csak olyan véleményt mondjunk, olyan tanácsot adjunk, amely nem sodorja testvérünket, embertársunkat nehéz, gyakran jóvátehetetlen helyzetekbe.

“Legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját” (Juhász István)

"Mert ti az én juhaim, az én legelőm nyája vagytok. Emberek vagytok, én pedig Istenetek! — így szól az én Uram, az ÚR." (Ez 34,31)

Ha a Biblia szerint az "Úr az én Pásztorom", miért bízza Isten mégis emberekre a nyájat? Ha Izráel történelme során az ezzel megbízott  pásztorok olyan csapnivalóan rossznak bizonyulnak (Ez 34), hogy a nép fogságra kerül, akkor ma miért meri mégis a gyülekezetet hozzánk hasonló emberekre bízni?

A titkot nem érthetjük meg anélkül, hogy felismernék, mit jelent:

"Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai." (1Kor 12,27)

 

Politikai korrektség – avagy Isten kiszínezése (Dávid Zsolt)

Korunk divatos kifejezése a "politikai korrektség". A világ ez alatt a mindenfajta magatartás elfogadását és tiszteletét érti. A Szentlélek ugyanakkor nem próbál meg "politikailag korrekt" lenni. Úgy mutatja be Istent, amilyan Ő a valóságban. És igaz ugyan, hogy Isten minden tulajdonsága tökéletes, de ezzel együtt az is igaz, hogy nem minden tulajdonsága kellemes a mi számunkra. Az Ő neve ez: "Könyörülök, akin könyörülők és irgalmazok, akinek irgalmazok" (Róma 9.)

Podbean App

Play this podcast on Podbean App