Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

A Virágvasárnap két arca (Szabó Zoltán)

Mi jut eszetekbe Virágvasárnapról? Felhőtlen boldogság? Királyvárás? Eufória és Hozsianna? – vagy a Jeruzsálem felett síró Jézus, aki az ünneplő tömeg között is magányos, hiszen egyedül ő tudja, ő érzi át a rá váró események súlyát? Az általános keresztény kultúrában Jézus utolsó hetének a története a pólusok felrajzolásában merül ki: a lelkesedés a mély gyásszal, majd a megújult örömmel váltakozik. Ezen érzelmi hullámzások között egyedül Jézus marad eltökélt és nyugodt. Ő nem sodródik az árral. Nem engedi, hogy erőt vegyen rajta magányosság, a csüggedés; mindvégig szilárdan Atyja akaratában horgonyozva halad előre, és szolgál.

Ilyen életre hív bennünket is az Atya. Olyan emberekké formál, akiket nem sodornak az érzelmek hullámai, akik nem engedik, hogy elhatalmasodjon rajtuk a magányosság, a keserűség és a csüggedés érzése. OLyan emberek, akik világméretű próbák között is szogálnak és szolgálnak mindhalálig...

Elizeus elhívása (Marian József)

Marian Józsi Elizeus Illés általi elhívásának példáján keresztül több nagyon fontos dologra mutatott rá. Olyan dolgokra, amelyek kell, hogy ma is meghatárózóak legyenek mindazok számára akit Isten munkára hív.

1.)  Elizeus komolyan veszi a megszólítást, noha elhívásának pillanatában még NEM tudja, hogy próféta–utódja lesz Illésnek.
2.)  Azzal, hogy levágja az ökreit és tüzifát hasogat a járomból azt szemlélteti, hogy kész felégetni MINDEN HIDAT maga mögött, ami a régi életéhez kötné.
3.)  Nagy különbség van az ÖNJELÖLT és az ÖNKÉNTES szolga között. Az előbbi a testből, míg az utóbbi az Isten elhívására adott szabad akaratból táplálkozik!

Kövess engem (Juhász István)

"Azután így szólt mindnyájukhoz: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem!"

(Lk 9,23)

Van egy terve az ÉN-emnek az életemre vonatkozóan - és van egy terve az Istennek is. Ez a kettő itt és most - akár ebben az órában - keresztezik egymást.
Mit kezdek vele?

Ha eldöntöttem hogy követem Krisztust, akkor csak egyet tudok mondani: 
"Legyen meg a te akaratod"

Pál imája (Juhász István)

"Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban;
és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön."

(Ef 1,15-19) 

Miért imádkozik Pál? Vajon mi az az alap, ami erre készteti?

Az ima ténye is arra figyelmeztet, hogy bár hitre jutottunk és az Isten bennünk  megjelenő szeretete mások felé megnyilvánuló szeretetre indít, de van tere az Isten munkájának bennünk.

Egyedül Isten Lelke képes "leleplezni" hogy kicsoda Ő, azaz hogy megismerjük Őt.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App