Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Kicsoda valójában, és honnan van a gonosz? (Juhász István)

"Sh'ma Jiszraél, Adonáj Elohénu Adonáj Echád - Halljad, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! (V. Mózes 6:4.) Az izraeliták életében központi szerepet betöltő ima, nem is annyira ima, mint inkább hitvallás. Hitvallás arról, hogy Istenen kívűl NINCS más Úr. De akkor kicsoda valójában, és honnan van a gonosz?

Hogyan gondolkodunk mi az Istenről? Úgy, mint az izraeliták, vagy időnként hajlunk a dualizmusra, a két pólus egyenrangú kezelésére? Pedig érdemes tisztázni, hogy a gonosz is csak teremtmény: fellázadt teremtmény, de CSAK teremtmény, nem pedig valamifajta "ellenisten". Minden hatalma ellenére sincs egy "súlycsoportban" az egyedüli Istennel. Ezt vallja meg a "Sh'má Jiszrael" – és Habakuk próféta dillemája nyomán erről emlékezett meg az elmúlt alkalommal Juhász István is.

 

Áron szakálla és az Élet áradása – Úrvacsora (Szabó Zoltán)

Az elmúlt vasárnap Úrvacsorai alkalomra gyűltünk össze. Érteni véljük ugyan Jézus parancsát: "ezt cselekedjétek az én emlékezetemre", ám beszélgetéseinkben mégis gyakran előjön, hogy igazi jelentőségét és mélységét nem igen értjük. Nem hiába ír arról Pál, hogy "rész szerint van bennünk az ismeret..." Ennek a rész szerinti ismeretnek lehet az egyik alkotóeleme a 133. zsoltár – az, amelyik az Áron szakálláról és a Hermon harmatjáról szól...

Hogyan vethet fényt Dávidnak ez a zsoltára az Úrvacsorára? Ezt kerestük ez alkalommal is mind az igehírdetésben, mind pedig a gyakorlati közösségben.

Ki az, aki cselekszik? (Juhász István)

Közel két hete, hogy vasárnap délután Juhász István arról beszélt, hogy a 37. Zsoltár első kilenc versében szereplő igéket két csokorba lehet szedni. A"mit kér tőled az Isten?"kérdésre Dávid így felel: "bízzál, gyönyörködj, hagyd és várj".Ennek előrebocsjtása mellett mit mond az Isten saját magáról?: "megadja, munkálkodik, világossá teszi az igazságodat és jogodra fényt derít"!

Isten Ígéje arra bíztat tehát minket, hogy gondoljuk végig: ki az, aki cselekszik? És valóban, mielőtt elkezdenél aggódni gondold végig te is: KI CSELEKSZIK...?

Podbean App

Play this podcast on Podbean App