Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

A Király Visszatér – Karácsony (Szabó Zoltán)

Jól ismert népi mondás: "Isten malmai lassan őrölnek". Valóban így lenne? Péter éppen az ilyen vádakra válaszolva írja, hogy "Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késedelemnek tartják is, hanem hosszútűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson." (II. Péter 3.9)

A Heródes alatt megjelenő Király születése hamar feledésbe merült. Aztán közel negyven év múlva Pilátus döbben rá a kérdés fontosságára, amikor hallja Jézus bizonyságtételét arról, hogy"az én országom nem ebből a világból való..." És ki tudja hány évnek kell még eltelni, mire felharsan a mély vizek zúgásához és erős mennydörgés dübörgéséhez hasonló mennyei szózat: "Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk", és "Ruhájára és derekára oda volt írva a neve: királyok Királya és uraknak Ura."(Jel. 19:6 és 16)

Ezt a napot várjuk! a Király megígért visszatérését, azt a megjelenést, amely soha többé nem merül feledésbe!

 

Hit és engedelmesség (Juhász István)

A hit több mint csodákat látni és több mint "csak" megmenekülni. - A hit: meglátni Istent saját magunk által.

Hogyan vezeti Isten Illést és a pogány sareptai öszvegyasszonyt odáig, hogy végül elhangzik a mondat?

" ... Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az ÚR igéje!"

(1Kir 17,24)

A Király szolgája (Juhász István)

Hogyan reagálunk, amikor tudjuk mi a helyes? Mi motíválja cselekedeteinket?

Jeremiás próféta könyvének epizódszereplője a megfelelő pillanatban felismeri helyes választ és a félelme ellenére dönt. Kevesen voltak, akik megmenekültek az ostromlott Jeruzsálemből, de Ebed-Melek, a király szolgája közöttük volt.

"¹⁵ Jeremiáshoz pedig így szólt az ÚR igéje, amikor még fogoly volt a börtön udvarában: ¹⁶ Menj, és mondd meg az etióp Ebed-Meleknek: Ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Én beteljesítem, amit kijelentettem erről a városról, vesztére és nem javára. Szemed láttára következik be minden a maga idejében.
¹⁷ De téged megmentelek azon a napon — így szól az ÚR —, és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől félsz. ¹⁸ Mert én megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és életedet ajándékul kapod, mert bíztál bennem! — így szól az ÚR."

(Jer 39:15-18)

 

”Honnan jön a te vígasztalásod” (Dávid Zsolt)

Úgy tűnik Istennek fontos, hogy olyankor, amikor meg akar erősíteni valamit, többször is szívünkre helyezzen bizonyos kérdéseket. Alig egy hónapja hangzott el a 121. Zsoltár nagy kérdése: "Honnan jő a te segítséged." Az elmúlt vasárnap pedig Dávid Zsolti osztotta meg a gondolatait elsősorban Jób könyve kapcsán arról a kérdésről, hogy "Honnan jön a te vígasztalásod". Az időzítés azért volt szembetűnő, mert Zsolti, aki az elmúlt hetekben éppen Covid miatt betegeskedett nem tudott erről az igehírdetésről...

Szinte keresztény sztereotipiává vált a gondolat, hogy minden rossz az ördögtől jön (lásd a mai járványhelyzetet is), Istentől pedig semmi rossz nem jöhet: "Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről jön..." (JAKAB 1.) – idézzük mi is gyakran. De mi van olyankor, amikor mégis valami rossz történik veled? Mivel magyarázod? Azzal, hogy Isten "elszunyókált", vagy éppen "félre nézett"? Ilyen helyzetekben miben fogsz vígasztalást találni?...

Podbean App

Play this podcast on Podbean App