Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Júda és Izrael királyai 12. – Dávid élete 7. (Szabó Zoltán)

Október elején zártuk le Dávid életének első szakaszát – a bújdosás esztendeit – amelyről Sámuel első könyve tudósít. A vasárnap elkezdett folytatásban visszatértünk Dávid életéhez, és Sámuel második könyvének első fejezetének tanulságait néztük meg. Megható, hogy Dávid milyen őszinte szomorúsággal gyászolta meg azt a Sault, akiről a történelem elég sommásan mint rossz királyról emlékezik meg. A Jásár könyvében megőrzött íjdalban így méltatja Sault és Jonatánt: "A sasoknál gyorsabbak és az oroszlánoknál erősebbek voltak... Izráel leányai! Sirassátok Sault!...  Ó, hogy elhullottak a hősök a harcban!" 

Mindegyikünk élete, szerepvállalása és az azzal járó döntések sokkal összetettebbek annál, mintsem hogy könnyen ítéletet mondjunk egymás fölött! Jó tudni, hogy Isten ismeri tetteink minden mozgatórugóját, és pártatlanul ítél mindannyiunkat!

Júda és Izrael királyai 10. – Dávid élete 5. (Szabó Zoltán)

Sámuel 1. könyvének 26. fejezete azzal a sokat sejtető mondattal zárul, hogy „És elment Dávid a maga útján, Saul pedig hazatért.” Dávid egyszerűen belefáradt abba, hogy kivárja Isten szabadítását – ezért mondja az Íge, hogy "elment a maga útján". Átmentette mindenét (javak, feleségek, emberei és azok javai és családjai) a filiszteusokhoz abban a reményben, hogy így békésebb jövő vár rá, és végleg megszabadulhat Saul kezéből is.

A saját útjainknak viszont mindig ára van – és ezzel a döntésével Dávid is egyre mélyebben sodródott a "kettős beszéd" (hazugság-spirál) szövevényes hálójába és az azzal járó következményekbe. Annyi mindent elvesztett a mögötte álló években! Emberileg érthető, ha szeretett volna egy kiszámíthatóbb jövőt, szeretett volna tartós biztonságot, mindannyiukat motíváló sikereket – ám azt is látjuk, hogy a "béke és a biztonság" helyett csak mindent összekuszált.

Pedig a szabadítás ekkor már szinte karnyújtásnyira volt tőle. 1 év és 4 hónap után (és ez alig 1/10-e ez bújdosása esztendeinek), amit a filiszteusok földjén töltött meghalt Saul és megnyilt számára a felemelkedés útja. Eddig, csupán eddig kellett volna még várnia az Úrra, ahelyett, hogy belefáradva a bujdosásba otthagyja a "Felséges rejtekét".

Az ördög a mi életünkben is mindent megtesz azért, hogy belefáradva a "szél zúgása" modellezhetetlen törvényének való engedelmességbe a saját kezünkbe vegyük sorsunk alakítását és ne törődjünk azzal, hogy minden autonómiának súlyos ára van mind ránk, mind a szeretteinkre, mind pedig a ránk bízott lelkekre nézve is...

Júda és Izrael királyai 7. – Dávid élete 2. (Szabó Zoltán)

A Sámuel első könyvének 18-19. fejezetei Saul emberi kapcsolatainak megromlásáról, és ezzel párhuzamosan Dávidnak a királyi udvarban elért sikereiről szólnak.

Tanulságos tudatában lenni annak a (minden időkben hasonlóan zajló) folyamatnak, amelynek során a "barátból ellenség" lesz. Így lett Dávidból is, akit még összefonódó útjuk legelején "megszeretett" Saul, "rendszer ellenség". Saul "első" szeretetének hátterében az érdek állt – számára kezdetben még hasznos volt a hárfát pengető Dávid. Később – Isten felkentje népszerűségének növekedése előbb féltékenységet, majd félelmet, végül a mindenáron való elpusztításra való törekvést váltotta ki Saulból. Az "ellenségkép gyártása" ma sem ismeretlen – hajlamosak vagyunk mindannyiszor beleesni, valahányszor felelőst, "hunyót" keresünk saját sikertelenségünk magyarázatára.

Dávid  nem volt tökéletes ember. De hite adott szintjén mindig az Úr akaratát kereste, így Isten annak ellenére vele tudott maradni, hogy döntései nem mindig tükrözték az Ő tervét. Egy ilyen esetsorról tudósít a 18. rész. Saul sokáig próbálkozott, hogy vejévé tegye Dávidot. Az első ilyen kísérletet Isten megakadályozta. Dávid pedig maga is úgy ítélte, hogy "túl kicsi" ő ahhoz, hogy Méráb legyen a felesége. Saul második próbálkozásának azonban már nem tudott ellenállni – ebben valószínűleg szerepet játszott a férfias virtus is: bizonyítani, hogy még a megadott idő előtt dupla annyi filiszteus előbőrét szerzi meg, mintsem a jegyajándékként rá kirótt penzum. Az Isten akaratában nyugvó tiszta döntés meghozatalát pedig csak nehezítette, hogy úgy tünt, Saul kisebbik lánya, Míkál valóban szereti őt. Dávid végül mégis Saul veje lett, és ezzel egy olyan pályán indult el – annak minden nehézségével együtt – , amelynek következményeitől pedig Isten megóvta volna az ő választottját.

Júda és Izrael királyai 6. – Dávid élete 1. (Szabó Zoltán)

A Sámuel első könyvének 16-17. fejezetében feljegyzett történetek ugyan még Saul nevéhez köthetők, ám ezekben a Biblia már nem az Isten akaratával szembe helyezkedő, folyamatosan rosszabbnál rosszab döntéseket hozó Saul "jellem-fejlődésére" (leépülésére) helyezi a hangsúlyt, hanem az ő Istentől való személyes elfordulásának az egész nemzet életére kiható következményére: a rossz uralkodás miatt cselekvőképtelenné, tehetetlenné váló rendszerre.  Arra az eltorzult társadalmi (de éppúgy vallási) formációra, amelyben az emberek már nem az Istentől, hanem az adott hierarchia élén álló vezetőtől várják a megoldásokat – szomorú, de sokszor olyan valakitől, aki mivel már rég nem az Isten akaratában nyugszik, így nem is képes megoldást találni a felmerülő kihívásokra...

Mintha csak napjaink eseményeit szemlélnénk...

Elgondolkodtunk arról is, hogy vajon hogyan egyeztethető össze Isten jellemével az a hiradás, mely szerint "az Istentől küldött gonosz lélek kezdte gyötörni Sault" – és hogy vajon mindezekben hogyan mutatkozik meg mégis Isten kegyelme... Ezekben az években indul el Dávid nyilvános pályafutása: hárfázik Saul lelkének megkönnyebbülése érdekében, válik kedveltté és ismertté az Udvarban és győzi le a "rendszer" által legyőzhetetlennek ítélt Góliátot...

Júda és Izrael királyai 5. – Sámul élete. Kudarc, avagy győzelem? (Szabó Zoltán)

Sámuelnek nem volt könnyű élete. A felszínt vizsgálva mai szemmel nézve azt mondanánk, hogy kudarcot kudarcra halmozott... Annak ellenére, hogy mindent megtett, hogy a népet visszatérítse Istenhez – fáradhatatlanul járta az országot és tette a dolgát – a nép mégis királyt kívánt. Azután az első király sem hálálta meg a belé fektetett energiát: fontosabb volt, hogy a saját harcait vívja, mintsem, hogy Isten harcát harcolja.

Adódott a párhuzam Jézussal, akinek a felszínen hasonlóképpen "kudarcos élet" jutott. "Az övéi közé jött, de az ővéi Őt be nem fogadták." Sőt A nagy krízis perceiben még a legközelebbiek is elhagyták, megtagadták, elárulták őt.... Halála és feltámadása mégis győzelem mindannyiunk számára. 

Júda és Izrael királyai 4. – Az Isten nélküli rendszer félelmetes ereje (Szabó Zoltán)

Mielőtt Isten végleg visszavette volna Saultól az Ő Lelkét, a király még egy lehetőséget kapott, hogy szakítva autonómiájával végre Isten útját kövesse. Az eddigi hadmozdulatai mögött mindig kizárólag ő, ill. az ő saját érdekei álltak. Így aztán az amálekitákkal megvívott harc volt az első olyan kihívás eddigi életútján, melynek során saját elképzeléseit, és érdekeit félretéve kellett volna megvívni az Istennek már közel 500 évvel korábban meghírdetett csatáját Amálek ellen – és Saul csúfosan, és véglegesen megbukott.

A helyzetkép azonban még ennél is sötétebb. Uralmának ebben a szakszában az általa hosszú éveken keresztül adott rossz példa már a korábban talán még "istenesebb" nép gondolkodását is eltorzította és már senkinek nem tünt föl, hogy Isten direkt parancsát nem lehet, nem szabad büntetlenül átértelmezni és csupán a "magunk bölcsessége szerint, a magunk választotta istentisztelet" keretén belül engedelmeskedni annak. (Kol.2.23.) Eljött a pillanat, amikor a torzulások mellett kialakult "rendszer" már erősebbnek bizonyult, mint maga a király, akinek mentegetőzése éppen azért hangzott annyira hiteltelennek, mert a torzulások nagy része mögött éppen ő állt.

Júda és Izrael királyai 3. – A zsarnokká válás útján (Szabó Zoltán)

Saul életének példája mindannyiunk számára figyelmeztetés, hogy vezetőként - akár a családban, munkahelyen vagy a gyülekezetben - könnyen válhatunk mi is zsarnokká, ha engedjük, hogy elrontott dolgaink egyre mélyebbre rántsanak bennünket.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App