Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

A hajnalcsillag feltámadása – Karácsony (Szabó Zoltán)

December 23, 2018

Az emberek általában szeretik a biztosan rögzített horgonyokat, a befejezett eseményeket, az ünnepléssel egybekötött visszaemlékezéseket. Talán ezért is foglal el kiemelten fontos helyet a Karácsony sokunk életében. Annál inkább különös, hogy a Biblia éppen ennek az eseménynek az időpontjáról hallgat mélyen. Máté és Lukács beszél ugyan Jézus születéséről, de abban már egyik sem segít, hogy annak idejét legalább annyira pontosan meghatározhassuk, mint ahogyan azt tehetjük Nagypéntek és Húsvét esetében...

Vajon miért ez a hallgatás? Lehet, hogy Isten jelképesen ezzel is azt akarja a tudtunkra adni, hogy Krisztus életének bennünk való megjelenése (és térhódítása) legalább akkora titok, mint a betlehemi születés pontos dátuma? Elképzelhető lenne, hogy ez a pillanat – a Galata 4:4-ben említett "idők teljessége" – egyéni léptékben is legalább akkora rejtély, mint amennyire az kozmikus méretekben volt? Az lenne a háttérben, hogy Karácsony esetében Isten nem elsősorban a befejezettség ünneplését várja tőlünk, hanem előre mutatva magára a folyamatra – Krisztus életének bennünk való kiábrázolódására – kívánja helyezni a hangsúlyt?

Péter apostol levele mindenesetre arra bíztat, hogy az Isten Ígéjére való odafigyelés árán legyünk részei annak a folyamatnak, amelyben Krisztus bennünk való megszületése egyben a Krisztus bennünk és általunk való továbbélését is jelenti:  "És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpára, amíg felvirrad a nappal, és hajnalcsillag kel fel a szívetekben." (2. Péter 1:19) Pál fájdalmas tapasztalata pedig az, hogy időnként a befejezettnek tekintett megszületés sem több hiú ábrándnál. A galatáknak így ír: "Szép dolog pedig buzgólkodni a jóban mindenkor és nem csupán akkor, ha köztetek vagyok, gyermekeim, akiket ismét fájdalommal szülök, amíg kiábrázolódik bennetek Krisztus." (Galata 4:18-19.)