Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

A Király szolgája (Juhász István)

December 12, 2021

Hogyan reagálunk, amikor tudjuk mi a helyes? Mi motíválja cselekedeteinket?

Jeremiás próféta könyvének epizódszereplője a megfelelő pillanatban felismeri helyes választ és a félelme ellenére dönt. Kevesen voltak, akik megmenekültek az ostromlott Jeruzsálemből, de Ebed-Melek, a király szolgája közöttük volt.

"¹⁵ Jeremiáshoz pedig így szólt az ÚR igéje, amikor még fogoly volt a börtön udvarában: ¹⁶ Menj, és mondd meg az etióp Ebed-Meleknek: Ezt mondja a Seregek URa, Izráel Istene: Én beteljesítem, amit kijelentettem erről a városról, vesztére és nem javára. Szemed láttára következik be minden a maga idejében.
¹⁷ De téged megmentelek azon a napon — így szól az ÚR —, és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől félsz. ¹⁸ Mert én megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és életedet ajándékul kapod, mert bíztál bennem! — így szól az ÚR."

(Jer 39:15-18)