Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

A Király Visszatér – Karácsony (Szabó Zoltán)

December 26, 2021

Jól ismert népi mondás: "Isten malmai lassan őrölnek". Valóban így lenne? Péter éppen az ilyen vádakra válaszolva írja, hogy "Nem késik az ígérettel az Úr, még ha némelyek késedelemnek tartják is, hanem hosszútűrő irántatok, nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson." (II. Péter 3.9)

A Heródes alatt megjelenő Király születése hamar feledésbe merült. Aztán közel negyven év múlva Pilátus döbben rá a kérdés fontosságára, amikor hallja Jézus bizonyságtételét arról, hogy"az én országom nem ebből a világból való..." És ki tudja hány évnek kell még eltelni, mire felharsan a mély vizek zúgásához és erős mennydörgés dübörgéséhez hasonló mennyei szózat: "Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk", és "Ruhájára és derekára oda volt írva a neve: királyok Királya és uraknak Ura."(Jel. 19:6 és 16)

Ezt a napot várjuk! a Király megígért visszatérését, azt a megjelenést, amely soha többé nem merül feledésbe!