Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

A Szentlélek kitöltetése 6. - A torzulások útján (3) – Az efézus jelenség (Szabó Zoltán)

August 13, 2017

Amíg a galaták a törvénykezéssel küzdöttek, addig az efézusiak – ennek ellenpárjaként – a kegyelem kérdésében hajlottak a visszélésekre. Pedig éppen Efézus az a gyülekezet, amelynek szóló levelében Pál talán a legtisztábban fogalmazza meg teremtésünk célját, Istennek azt a tervét, hogy a világmindenség meggyőzését az Ő igazáról a mi meggyőzésünkkel kezdi el: felajánlja a lehetőséget, hogy munkatársaiként élhessünk, és ellát mindennel, hogy önként és örömmel: „igennel” válaszoljunk az Ő elhívására.

Pál írásai sorában talán a legköltőibb felvezetés a levél első része, amely Isten munkálkodó kegyelmének nagyszerűségét hirdeti! Az egész fejezeten átível az a gondolat, hogy Isten elvívott bennünket „kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket a Szeretettben.” (1.6.) És hogy ez mit is jelent, arról talán a harmadik rész beszél a legvilágosabban, amelyben Pál elénk tárja, hogy Isten célja a pogányok elhívásával, a gyülekezet létrehozásával az volt, (és itt kiterjesztett fordítást adok) hogy: „a gyülekezeten keresztül váljék ismertté Istennek a teremtmények számára bonyolult, nehezen befogadható, sokrétű bölcsessége a maga végtelen változatosságában és megszámolhatatlan megvilágításában az angyalfejedelmek és a mennyei szférák hatalmasságai előtt." (3.10.)

Érthető, ha az ördög megakadályozni szeretné ezt a nagyszerű tervet. A levelet olvasva jól érzékelhető az is, hogy a kegyelem – fentebb idézett – igazi céljának félreértése és önző túlhangsúlyozása teremt lehetőséget arra, hogy a romlottság nagyobb gond nélkül szivároghasson be a gyülekezetekbe. Ez ellen küzd Pál a levél második felében, ahol világossá teszi, hogy a Szentlélek által folytatott szellemi harc nélkül nem lehetünk hasznosak Isten munkájában.

Különös az utolsó vers. Egyfajta módon ez is ugyanolyan szűkítő értelemmel bír, mint a János 15.14., vagy a Róma 8.14-15. A vers így szól: A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló (meg nem haló, kibúvás kereséstől mentes) szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.”