Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami? (Papp Antal)

October 21, 2018

Ezen az októberi vasárnapon az alapíge az I. Mózes 18:14. volt a mindannyiunkat foglalkoztató kérdéssel: "Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami?" Külön-külön, de együtt is nagy szükségünk van a mi Istenünkre. Életünk összetett, komplex; sok a megoldandó kérés, a be nem teljesedett várakozás és ígéret, a félúton lévő célok és kapcsolatok. Csupa olyan körülmény és kérdés, amelyeket látva meg-megfogyatkozik a hitünk, és bizony jó, ha ilyenkor emlékezetünkbe idézzük, hogy Istennél semmi sem lehetetlen...!