Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Egyiptom kettős arca – áldás, vagy átok? (Szabó Péter)

November 6, 2022

Egyiptom – áldás vagy átok? Kérdés lehet ez egyáltalán? Szabó Péter egyfajta kettősségről beszélt, arról, hogy az idők folyamán Egyiptom mind a két szerepet betöltötte az Izraeliták életében. Az éhinség idején, amikor a fáraó jóakaratából beköltözhettek a Nílus delta vidékére – Egyiptom áldást jelentett Jákób és gyermekei (az izraeliták) életében. Később viszont, az eltorzult rendszer körülmények miatt már átokká vált számukra. Ismerősen csenghet ez sokak számára! Amit életünk korábbi szakaszaiban határozottan Istentől jövő áldásként éltünk meg, az képes annyira eltorzulni, hogy az ember szabadulásért sóhajt föl a Gyülekezetek Urához...