Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Hadakozás a bűnnel + igyekezés a gyümölcstermésre = teljes káosz (Juhász István)

August 18, 2019

Szinte már hihetetlen, hogy mennyit torzult az Íge eredeti mondanivalójának megértése az évezredek során. A római levél szerint "...tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban." (6:11), mi pedig mégis mindig küzdünk a bűnnel.

"Most pedig, miután megszabadultatok a bűntől, és Isten szolgáivá lettetek, megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, a vége pedig az örök élet." (6:22.), mi pedig állandóan igyekszünk, hogy kicsiholjunk magunkból valami "jó gyümölcsöt".