Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Hogyan hiper, és hogyan nem a “hiperkegyelem”? (Juhász István)

July 14, 2019

A Római levél 7. része annak a Pál apostolnak az önvallomása, aki a levél megírásakor már legalább 20 éve hívő. Mégis, azok a saját belső emberéről megfogalmazott állítások, amelyekkel ebben a részben kitárulkozik, annyira megdöbbentőek, hogy a hívők nagyobbik része nem tud mit kezdeni tartalmukkal. "Ó, én nyomorult ember! Ki szabadít meg engem e halálnak testéből?..." teszi föl a kérdést az apostol. Ezen a ponton különösen fontossá válnak a részletek: Pál nem azért kiállt fel hogy kicsoda szabadít meg a bűntől – mert ő jól tudja attól már szabad – hanem, hogy kicsoda szabadít meg a halálnak testétől!

Mi hajlamosak vagyunk a bűnről és a kegyelemről – mind egyszeri eseményről – csak a megtérés kapcsán megemlékezni, pedig Isten válasza – és ezt közvetíti Pál – az, hogy a kegyelem nem egyszeri kérdés. Most is ugyanaz a Jézus Krisztusban neked adott kegyelem tart meg téged, ami megmentett a bűn törvényétől. Juhász István a Római levél 5. részének záró mondataival folytatta a márciusban elkezdett gondolatsort: "A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedett a bűn, ott bővebben áradt a kegyelem,hogy amint uralkodott a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által." Ez Isten hozzáállása! De vajon értjük???