Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Illés, a “hozzánk hasonló ember” – Isten autonóm szolgája (Szabó Zoltán)

December 2, 2018

(Tesbites) Illés történetét talán mindannyian ismerjük. Alakja gyakran szerepel az Evangéliumokban is – főleg a rómaiak elítélését annyira váró farizeusok elvárásait tükröző szövegkörnyezetben. 

Ki volt Illés? Valóban jól ismerjük őt? Története tele van meghökkentő fordulatokkal: Vajon miért nem beszél az Íge arról, hogy az egész népet sújtó szárazság mögött Isten állt volna? És miért hallgat arról, hogy a Baal prófétáinak megölésére is a Mindenható adott volna parancsot?

Ha pedig ezekre nem Ő adott utasítást, akkor vajon miért engedte, hogy szolgája elinduljon az autonóm döntések útján? Összefügghet-é ez azzal a buzgósággal, amiről Jakab tesz bizonyságot Illéssel kapcsolatban, amikor így ír: "Illés ember volt, hozzánk hasonló természettel, és amikor buzgó imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, nem volt eső a földön három esztendeig és hat hónapig..." (Jakab 5:17.)?