Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Isten kezéből nem lehet kiesni (Dávid Zsolt)

May 13, 2018

Dávid Zsolt először azt a címet akarta adni az ígehírdetésnek, hogy "Nem olyan könnyű az Isten kezéből kiesni", aztán változtatott rajta és a gondolatait végül így foglalta össze: "Isten kezéből nem lehet kiesni". Ő az Úr, aki egyik kezében a megváltottakat tartja, a másikban pedig az elkárhozottakat. S mivel mind a két keze "tele van" így nincs mód az egyikből "átesni" a másikba - fejezte ki nagyon plasztikusan a gondolatmenetet.

Jó példa erre Izrael, akit minden hűtlensége ellenére mind a mai napig hordoz az Isten. És ez igaz az övéire mindenkor és mindenütt: Ha Krisztus kiválasztott téged a világ alapítása előtt (Efézus 1:4), úgy az Övé vagy és nem fog elveszíteni téged!