Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Izsák Istene – Tusakodás az életért, tusakodás a hitért (Szabó Zoltán)

November 18, 2018

Izsákról, mint Jézus előképéről általában két dolog jut eszünkbe. Az első az a történet, amelyben Ábrahám kész feláldozni a fiát. A második pedig az, ahogyan Izsák élete kiábrázolja a fiúság helyzetét. Ő mindent készen kapott. Kánaánban született, ott élt és ott halt meg; még a feleségét is atyja, Ábrahám szerezte neki.

Szeretünk mi is arra gondolni, hogy Krisztusban már mindent megnyertünk:  Az, "Aki az ő tulajdon Fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk mindent vele együtt?" (Róma 8:32.) Azt mondhatjuk tehát, hogy Izsák kényelmes életet élt?  Isten Ígéje szerint: NEM. Pályafutása alatt folyamatosan tusakodott azért, hogy biztosítsa az életet, hogy friss vizet adhasson a rábizottaknak: kutakat ásott mostoha körülmények és sok ellenségeskedés között.

"Tusakodjatok a hitért, amely egyszer s mindenkorra a szenteknek adatott." – tanítja az íge! (Júdás 1:3.) A baj velünk, késői hívekkel az, hogy mi nem szeretünk tusakodni. Szeretjük az evangélium derűs, napos oldalát – azt, hogy mindent megkaptunk a Krisztusban – de annál kevésbbé szeretjük azokat az üzeneteket, amelyek arról szólnak, hogy ránk hárul az a feladat, hogy tusakodjunk azért, hogy ezek az ajándékok áldássá váljanak a környezet számára.