Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Júda és Izrael királyai 12. – Dávid élete 7. (Szabó Zoltán)

November 26, 2017

Október elején zártuk le Dávid életének első szakaszát – a bújdosás esztendeit – amelyről Sámuel első könyve tudósít. A vasárnap elkezdett folytatásban visszatértünk Dávid életéhez, és Sámuel második könyvének első fejezetének tanulságait néztük meg. Megható, hogy Dávid milyen őszinte szomorúsággal gyászolta meg azt a Sault, akiről a történelem elég sommásan mint rossz királyról emlékezik meg. A Jásár könyvében megőrzött íjdalban így méltatja Sault és Jonatánt: "A sasoknál gyorsabbak és az oroszlánoknál erősebbek voltak... Izráel leányai! Sirassátok Sault!...  Ó, hogy elhullottak a hősök a harcban!" 

Mindegyikünk élete, szerepvállalása és az azzal járó döntések sokkal összetettebbek annál, mintsem hogy könnyen ítéletet mondjunk egymás fölött! Jó tudni, hogy Isten ismeri tetteink minden mozgatórugóját, és pártatlanul ítél mindannyiunkat!