Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Júda és Izrael királyai 13. – Dávid élete 8. (Szabó Zoltán)

December 3, 2017

Isten ígéreteinek beteljesedését ha meg nem is tudja akadályozni az ellenség, azt még így is megpróbálja elérni, hogy minél később kerüljön arra sor. Terveiben gyakran a hozzánk legközelebb állókat használja föl. Így történt ez Dávid életében is: Seregeinek vezére Joáb erősen autonóm módon értelmezte a királyság érdekeit, s így Abnérral szembeni vérbosszújával nem hogy elősegítette volna, hanem inkább késleltette  Dávid tényleges elismerését. Megérdemelte volna a halált, de a király mégsem végeztette ki – így Jóábot már csak Salamon uralkodása alatt érte el jogos végzete.

Autonóm segíteni akarásunkkal, rosszul értelmezett buzgóságunk miatt mi is gyakorta késleltethetjük Isten munkájának beteljesedését úgy a magunk, mind szeretteink életében. Pedig Istennek nem kell "besegíteni" – Ő pontosan végzi munkáját, mi pedig ha lemondunk megfelelni akarásunkról, és egyedül Őrá figyelünk sokkal céltudatosabban élhetjük a szolgálók életét.