Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Kegyelem és/vagy igazság? – Harc az egyensúlyért (Dávid Zsolt)

January 6, 2019

"Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává..." (1.Kor.6:12.) Ezekre az ígékre építve beszélt Dávid Zsolt a kegyelem és igazság kívánatos egyensúlyáról egy olyan keresztyén világban, amelyben hol a kegyelmet, hol pedig az igazságot – a törvényt – hangsúlyozák túl az emberek. Macintosh Mózes öt könyvéhez fűzött ígemagyarázata szerint az ingyen kegyelmet a Páskabárány vére képviseli, de Istennek az a rendelkezése, hogy az Izraelitáknak a páska megétele előtt minden kovászt ki kellett takarítani a házból, a mi felelőségünkre utal. "Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől kaptatok, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben." (1.Kor.6:19-20.)