Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Két pont közötti legrövidebb út – Az Isten geometriája 2. rész (Juhász István)

May 6, 2018

Juhász István folytatta azt a március 25-én megkezdett gondolatsort, amelyet a római levél 12 fejezetének első két verse ébresztett benne: Isten útjáról, az isteni geometriáról, és arról a problémáról, hogy a mi fejünkben szinte állandó jelleggel egy olyan "tolmácsgép"működik, amely folyamatosan elferdíti az Isten szavát, amely folyamatosan áthelyezi a hangsúlyokat annak érdekében, hogy mégis megtűrhessük a világ gondolkodásmódjához és eljárásrendjéhez való alkalmazkodásunk szomorú tényét. "Mert kettős gonoszságot követett el népem:mondja Jeremiás (2:13) – elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy víztárolókat ássanak maguknak, és repedezett falú víztartókat ástak, amelyek nem tartják a vizet." Mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy az "élő víz" által való felüdülés helyett "mappákat" képezzünk, amelyekbe azután belepakolunk mindenféle "okosságot" abban a reményben, hogy ez helyettesítheti az Élő Isten ismeretét. A tanítás nem cél, hanem eszköz. A cél az, amiért Jézus könyörög amikor így imádkozik: "Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust." (János 17:3) Engedd tehát, hogy minden percben a személyes kapcsolatból táplálkozzon az életed: az Élő Istenről való képedet ne rögzítsd le, ne merevítsd ki állóképpé, ne engedd, hogy csupán egy pillanatnyi lenyomattá váljon!