Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Kicsoda valójában, és honnan van a gonosz? (Juhász István)

October 24, 2021

"Sh'ma Jiszraél, Adonáj Elohénu Adonáj Echád - Halljad, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! (V. Mózes 6:4.) Az izraeliták életében központi szerepet betöltő ima, nem is annyira ima, mint inkább hitvallás. Hitvallás arról, hogy Istenen kívűl NINCS más Úr. De akkor kicsoda valójában, és honnan van a gonosz?

Hogyan gondolkodunk mi az Istenről? Úgy, mint az izraeliták, vagy időnként hajlunk a dualizmusra, a két pólus egyenrangú kezelésére? Pedig érdemes tisztázni, hogy a gonosz is csak teremtmény: fellázadt teremtmény, de CSAK teremtmény, nem pedig valamifajta "ellenisten". Minden hatalma ellenére sincs egy "súlycsoportban" az egyedüli Istennel. Ezt vallja meg a "Sh'má Jiszrael" – és Habakuk próféta dillemája nyomán erről emlékezett meg az elmúlt alkalommal Juhász István is.