Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Krisztusra hangolódva – Küldetés, autonómia nélkül (Szabó Zoltán)

November 16, 2017

Megfigyelhető, hogy az Újszövetség igen keveset foglalkozik a mi személyes küldetésünkkel, avagy küldetéstudatunkkal. Annál többet beszél viszont Jézus küldetéséről – és nem csak a János 3:16-17 sommás összefoglalójában. Olvasva az előfordulásokat, egyre inkább az a benyomásunk támadhat, hogy nagyon egyszerű ok áll a jelenség hátterében: minél teljesebb módon válik ugyanis valóra az életünkben az "élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus" törvénye, annál természetesebben jut érvényre az Ő láthatatlan személye, hogy továbbvigye a küldetését – akkor és olyan módon, ahogyan azt Ő akarja – azokban, akiket itt hagyott a földön, és ily módon ÉLET áradhasson ki rajtuk keresztül erre a világra.

Hajlamosak vagyunk elfelejtkezni arról, hogy a küldetés nyomán fakadó élet alapjában olyan, mint a tápláló manna: ha Isten ma elküld bármely feladatra és mi engedelmeskedünk boldogok leszünk és tápláljuk a környezetet. Amennyiben "holnap" megismételni kívánjuk a tegnapi sikert – de már küldetés nélkül – úgy letérve az "élek többé nem én..." útjáról nem az Isten országát, hanem a magunk királyságát építjük. Az Isten országáért végzett lázas tevékenység – küldetés nélkül – tehát olyan, mint a megbüdösödött manna.