Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

2. “Miért kételkedtek, ó, ti kicsiny hitüek?”‘ – ébredő gondolatok (Szabó Zoltán)

August 25, 2019

A hit hegyeket mozgató erejéről szóló tanítás mindig is a keresztyén gondolkodás középpontjában állt. Szomorú ugyanakkor azt látni, hogy ebben is – mint oly sok másban – a fekete-fehérben gondolkodó, gyakran csak a maga érdekeit szem előtt tartó ember egyrészt hajlamos arra, hogy zsákmányként tekintsen Isten ajándékaira, másrészt az sem áll távol tőle, hogy kárhoztassa testvérét, vagy akár más közösségeket is, ha azok mindezeket más árnyalatban élik meg. De jó lenne, ha a keresztyének úgy kisebb-, mint nagyobb léptékben a befogadó szereteten keresztül meg tudnánk tartani a "Lélek egységét a békességnek kötelékében." (Ef. 4.3.)