Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Fundamentum (Juhász István)

May 21, 2022

Mit teszünk nagy krízisek esetén? 
Juhász István tette fel ezt a kérdést a Dunavcsén megtartott szombati alkalmunkon. A választ pedig az I. Korinthusi levél 15. fejezete alapján adta meg: az egyetlen, amit tehetünk ha visszatérünk az ősi hitvalláshoz, leásunk a kezdetekig, mert éppen ilyen időkben van igazán szükség arra, amit Pál apostol mondott: "Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, melyben álltok is, amely által üdvözültök is [...] Mindenekelőtt azt adtam át nektek, [...] hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, és hogy eltemették, és hogy feltámadt a harmadik napon az Írások szerint..."