Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Mózes, Eszter, Jónás – Isten megdicsőítése (Szabó Zoltán)

March 20, 2022

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején: én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem.” (Zsoltár 50.15.) Az összetett cselekedetekből álló mondat első két része – segítségül hívás és megszabadítás – ismerős számunkra. Több gondunk van viszont a dicsőítés gondolatával. Ez a legtöbb esetben kimerül a szánkkal való pozitív vallástételben, dicsőítő alkalmakban stb. Ez lenne a dicsőítés?

– Mózes nem mehetett be az Ígéret földjére, mert Meríbá vizeinél durván beletenyerelt az Isten által eltervezett szabadításba. (Magatartása nem dicsőítette a szabadító Istent)
– Isten úgy döntött, hogy nem engedi meg, hogy neve szerepeljen az Eszter Könyvében, mert a szabadítását megtapasztaló zsidók, átvéve az események irányítását öntörvényű vérengzésükkel durván eltorzították a rajtuk keresztül megmutatkozni akaró Isten képét.
– Jónás lejáratta a prófétai hivatását, amikor fel sem merült benne, hogy Isten szabadítása nem sajátítható ki. És folytathatnánk a sort...

Úgy tűnik, hogy a próbáknak és az azt követő szabadulásnak nem csupán a mi jellemfejlődésünk a célja.  Sajnos nem tudatosul bennünk eléggé, hogy a próbákban mutatott magatartásunk nem tisztán egyéni ügy, hanem kihatással van Isten országának terjedésére is. Isten országa olyan mértékig terjed, amilyen mértékig engedjük, hogy átáradjon rajtunk. Nem Istenen múlik, hogy nem terjed kellő hatékonysággal...