Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Öröm és szenvedés – Isten jelenlétének bizonyságai (Szabó Zoltán)

June 27, 2020

Az Ígének vannak olyan részei, amelyeket nem könnyen emésztünk meg. Ilyen pl. Jakab levelének első része, amelyben az apostol így ír: "Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek." Vagy, ilyen az is, amit Pál mond a Galatáknak: "a törvény Krisztushoz vezető mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg." Az elmúlt szombaton Dunavecsén ennek a két ígerésznek a tartalmát állítottuk egymással párhuzamba ilyenképpen: ahogyan a törvény azért adatott, hogy a Krisztushoz térjünk, a "szenvedés és a próba azért adatott, hogy ha már egyszer Őhozzá tértünk maradjunk is meg az Ő jelenlétében." Isten ereje, Krisztus Élete, valamint a "kimondhatatlan és dicsőült öröm" ugyanis azokon keresztül árad ki ebbe a világba, akik ebben a jelenlétben élnek. Félő, hogy próbák nélkül nagyon sokan kísérelnénk meg autonóm módon élni. Az örömtelen életnek gyakran ilyen egyszerű oka van...