Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Pál imája (Juhász István)

March 7, 2021

"Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban;
és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön."

(Ef 1,15-19) 

Miért imádkozik Pál? Vajon mi az az alap, ami erre készteti?

Az ima ténye is arra figyelmeztet, hogy bár hitre jutottunk és az Isten bennünk  megjelenő szeretete mások felé megnyilvánuló szeretetre indít, de van tere az Isten munkájának bennünk.

Egyedül Isten Lelke képes "leleplezni" hogy kicsoda Ő, azaz hogy megismerjük Őt.