Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Salamon – bevezetés egy gyors hanyatlás történetébe (Szabó Zoltán)

January 20, 2019

Salamon életét – csakúgy, mint a Biblia szinte minden szereplőjének az életét – meglehetősen leegyszerűsített formában képzeljük el: Salamon nagy uralkodó volt, akinek a fejét – a kezedeti jó indulás ellenére – a későbbiekben elcsavarták az idegen feleségek. Ezeknek a leegyszerűsített, sematikus képeknek ugyanakkor megvan az a hátrányuk nem a folyamatokkal, hanem egy statikus végállapottal foglalkoznak, s ily módon a tanulságok is könyebben rendezhetők egyfajta törvénykönyvvé, ahelyett, hogy a folyamatok megismerésében magunkra és velünk történő eseményekre összpontosíthatnánk.
 
Salamon élettörténete azért jelenthet sokat számunkra, mert abban segít, hogy az általa bejárt utat vizsgálva beleláthassunk abba, hogy a kor legnagyobb bőségben és elégedettségben élő nemzete hogyan süllyedhetett alá oly tragikus módon egyetlen nemzedék alatt. Hogy ez miért lényeges? Számomra elsősorban azért, mert él bennem az a gyanu, hogy az újszövetségi gyülekezet kezdeti időszakára – az apostoli korszakra – vonatkozó ideálképünk is számos ponton hamis, és bizony Jézus mennybe menetele után sem kellett, hogy sokkal több idő teljen el, mint egy nemzedék, mielőtt megjelentek volna azok a torzulások, amelyek a mai keresztyénség meghatározói.