Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

Vallásosság kontra igaz hit – Jósafát élete 1. (Szabó Zoltán)

November 24, 2019

A gondolkodásunkban nagyon éles határ húzódik a vallásosság és az igaz hit között. A valóság ugyanakkor ennél sokkal árnyaltabb. Gyakran észre sem vesszük, hogy a több ezer éves keresztyén hagyomány milyen nagy hatással van ránk. Isten személyes vezetését egyre gyakrabban váltja fel a közmegegyezésen alapuló döntéshozatal, a békességre való igyekezet jegyében pedig egyre erősebb bennünk a tömegek mozgáspályályához való alkalmazkodás készsége, a besimulásra való késztetés.

Francis Schaffer mondta a halál a városban c. könyvében, hogy minden esetben, amikor egy halmazba kerülnek – azaz közös gondolkodási, vagy cselekvési platformot alakítanak ki –, az alsó szint (esetünkben a vallásosság) megemészti a felsőt (az igaz hitet). Ez történt Jósafáttal is, akinek életútjával most kezdtünk el foglalkozni. Ha vegyülsz a világgal, a világ bekebelez. Ha vegyülsz a vallásossággal, (ha már nem a Szentek Szentjében, hanem a „magas helyeken” áldozol az igaz Istennek) a vallásosság bekebelez. Ebből a szempontból nincs különbség világ és a vallásosság között.