Élő víz folyamai… Jn 7:38

Élő víz folyamai… Jn 7:38 header image 1

A sikeres hívő fogalma – Krisztus előtt és a kortárs kereszténység szerint (Flaisz Róbert)

Az értelmező szótár szerint a siker "az a kedvező végeredmény, amely összhangban áll korábbi célkitűzéseinkkel, terveinkkel". Elgondolkodtató tény, hogy mennyire magába szívta a keresztény társadalom is a Világnak ezt a gondolkodását. Hallunk nagy nevekről, világszinten ismert prédikátorokról, evangélistákról, igazi példaképekről... Mégis, mennyire más ez, mint a Biblia arcképcsarnoka: Ádám, Ábrahám, Dávid, Jób stb. – Isten elhívott emberei, akiknek életpályáját küzdés, csalódás, látható sikertelenség övezte. Legfőbb ideje lenne megszabadulnunk az ereményekre és a teljesítményre való törekvés ördögi béklyójából!

Pünkösd 2022.06.04. Közösség sztereotípiák nélkül (Szabó Zoltán)

Pünkösd hétvégéjén három felejthetetlen napot töltöttünk együtt Orfűn. Közel hetven testvér Zalaegerszegről, Biatorbágyról, Sopronból, Szombathelyről, Paksról, Dunavecséről – és a Kálvin térről. :) Határozottan nem az volt a célunk, hogy keresztény "konferenciát" tartsunk Sokkal inkább motivált bennünket az a gondolat, hogy "a közösség célja maga a közösség". Éppen ezért a reggeli áhitatokon túl minden időt a személyes kapcsolatokban megélt közösségre szántunk. Kirándultunk, barlangtúrán vettünk részt, sárkányhajóztunk, tábortűz körül ültünk, vagy gondosan kevert csapatokba fejlődve közös társasjátékok során kerültünk közelebb egymáshoz – esténként pedig összegyűltünk Isten közös dicsőítésére.

Nagy a baj! –Jósiás élete 2. (Szabó Zoltán)

Nem tudom feltünt-e nektek, hogy amikor az Istent 10 éven át teljes szívvel kereső Jósiás reformjait követően – azok mintegy "mellékes" következményként – a templomot helyreállító munkások megtalálták Mózes törvénykönyvét, Jósiás azonnal kristálytisztán érzékelte hogy nagy a baj. Számomra az eseményeknek ez a sorrendje azt sugallja, hogy minél kitartóbban keressük az Istent, mi is annál tisztábban felismerjük az Ő szentségét, és ennek fényében kezd valós alternatívaként felsejleni előttünk az ÍTÉLET. Félek attól, hogy a mai pozitívista gondolkodású keresztény azért nem látja az ítéletet, mert NEM keresi teljes szívéből az Istent. Marad a „békesség és bővölködés” evangéliuma, a pozitív istenkép, amely elhomályosítja az értelmet, és elfedi a szem elől azt a VALÓSÁGOT, hogy kegyelme és szeretete mellett „a mi Istenünk megemésztő tűz”.

Fundamentum (Juhász István)

Mit teszünk nagy krízisek esetén? 
Juhász István tette fel ezt a kérdést a Dunavcsén megtartott szombati alkalmunkon. A választ pedig az I. Korinthusi levél 15. fejezete alapján adta meg: az egyetlen, amit tehetünk ha visszatérünk az ősi hitvalláshoz, leásunk a kezdetekig, mert éppen ilyen időkben van igazán szükség arra, amit Pál apostol mondott: "Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, melyben álltok is, amely által üdvözültök is [...] Mindenekelőtt azt adtam át nektek, [...] hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, és hogy eltemették, és hogy feltámadt a harmadik napon az Írások szerint..."

valóság, vagy VALÓSÁG? (Juhász István)

Juhász István az elmúlt vasárnap a 3. Zsoltárral kapcsolatos gondolatatit osztotta meg. Olyan korszakban élünk, amire egyre inkább jellemző, hogy az emberek testközelből élik át a fenyegetettség érzését (Háború, járvány, gazdasági csőd). És persze ez is valóság... A látható világ valósága. Dávid ismerte ezt is. De ő inkább választotta azt, hogy a láthatatlan világ valóságának hisz: "Te pajzsom vagy és dicsőségem"És Te, te melyik valóságnak hiszel?

Hozsánnázás, síratás, ítélet, győzelem – Virágvasárnap (Szabó Zoltán)

Amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, az örömmámorban úszó tömeg, aki ebben a bevonulásban saját elvárásainak beteljesedését várta így hozsánnázott – "Áldott aki jő az Úrnak nevében"  Eközben Jézus a város fölött állva így siratta azt: "Vajha megismerted volna te is, csak e mai napon is, amik békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve szemed elől!"... Vajon miért nem örült Jézus a királynak szóló fogadtatásnak?

És vajon miért idézi fel mégis ugyenezeket a szavakat egy nappal később, amikor így szól: "Hányszor akartam összegyűjteni fiaidat, miképpen a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de ti nem akartátok. Mert mondom nektek, mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott, aki jön az Úr nevében! "

Vajon mi választja el a felszínt a mélységtől? A jó szándékot a helytelen történelem értelmezéstől? A láthatatlan világ menetrendjét a mi menetrendünktől?

Válasszatok még ma! (Szabó Zoltán)

"Bizonyságul hívom ellenetek a mai napon a mennyet és a földet, hogy elétek adtam az életet és a halált,az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess, te is, és utódaid is. [...]  Válasszatok még ma, hogy kit akartok szolgálni." (V. Mózes 30. és Józsué 24.)

Titokzatos dolog a választás: egyrészt Isten befejezett elhívása és munkája, mert mindig az Övé a kezdeményezés, a "felütés", másrészt viszont mindig a mi felelősségünk, hogy az ő választásának szellemében rendezzük-e be az életünket, vagy ellenállunk Neki. Kiválasztásunk nem elsősorban az üdvösségünkről szól, ahhoz mindig küldetés társul: "arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek" (Jn.15), „Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek a hatalmas tetteit" (1:Pét.2:9), vagy "Kiválasztott minket őbenne a világ teremtetése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk őelötte." (Ef.1.4). Ha ennek megfelelően járunk el jutalmat nyerünk, ha nem, úgy munkánk megég, és a fazekasmesternek mindig van lehetősége arra, hogy új "gyuradékot" készítsen a neki ellenálló agyagból...

Podbean App

Play this podcast on Podbean App